Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Sở Hán Tranh Bá

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử
Số chương: 558
Cập nhật cuối: năm ngoái
Thể loại: Lịch sử, Quân sựNguồn: Mê truyệnMột lão binh quân giải phóng tên hiệu “ Đồ Tể” trong một trận tấn công ở biên giới đã hi sinh, linh hồn phiêu bạt tới thời đại Sở Hán tương tranh, trở thành em họ của Hạng Vũ – Hạng Trang.

Danh sách chương Sở Hán Tranh Bá


Chương 1: Trận Chiến Cai Hạ. (1)

1 Tác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 1: Trận chiến Cai Hạ. (1)Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Giới thiệu:Một lão binh quân giải phóng tên hiệu “ Đồ Tể” trong một trận tấn công ở biên giới đã hi sinh, linh hồn phiêu bạt tới thời đại Sở Hán tương tranh, trở thành em họ của Hạng Vũ – Hạng Trang.Chương 2: Trận Chiến Cai Hạ. (2)

2 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 2: Trận chiến Cai Hạ. (2)Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Lưỡng quân trước trận chiến, một viên nhuệ sĩ mắt sắc bén bên quân Sở đột nhiên kêu to lên:- Rút thôi, đại cờ Tề quân rút lui rồi!Đang chiến đấu kịch liệt mọi người vội ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đại cờ của Tề quân đã chuyển phương hướng, đang chậm rãi rút về phía sau.


Chương 3: Bốn Bề Sở Ca.

3 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 3: Bốn bề Sở ca. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Cố Lăng, đại doanh của quân Hán. Đại tướng Phàn Khoái hớn hở đi vào trung quân đại trướng, bẩm báo với Hán vương Lưu Bang đang ngồi uống rượu giải sầu:- Đại vương, khoái mã đến báo, Hán Tín đại phá quân Sở, giết hơn tám mươi ngàn tên, Hạng Vũ chỉ còn cách dẫn hai trăm ngàn tàn quân lui về giữ đại doanh.


Chương 4: Thập Diện Mai Phục – Ngập Nước.

4 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 4: Thập diện mai phục – ngập nước. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Đại doanh của quân Sở, hai mươi ngàn tàn quân đã tập kết xong.


Chương 5: Thập Diện Mai Phục- Sụt Lở Đá.

5 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 5: Thập diện mai phục- Sụt lở đá. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Cai Hạ, đại doanh quân Tề. Vừa qua trưa, một gã tú sĩ trung niên trang phục màu lam tay áo hẹp không phép tắc ngoài lều vải bẩm báo, liền yên lặng đi vào lều lớn trong của Hàn Tín, Hàn Tín đang ở trong lều đọc binh thư nghe tiếng ngẩng đầu, thấy có người phía sau bất giác có chút kinh ngạc nói;- Tiên sinh đến đây bằng cách nào?Người tới không phải ai khác, chính là thuộc hạ đa mưu túc trí của Hàn Tín, Phạm Dương biện sĩ Khoái Triệt!Khoái Triệt này cũng không đơn giản, Trần Thắng dấy binh nổi loạn ở xã Đại Trạch, từng phái đại tướng võ thần Triệu Đại tới bình định, đúng là dựa vào ba tấc lưỡi không mục nát của Khoái Triệt, võ thần mới có thể truyền hịch ngàn dặm, không đánh mà yên được hơn mười huyện Triệu Địa! sau này Hàn Tín diệt Tề, cũng là theo đề xuất của Khoái Triệt, cuối cùng mới hạ quyết tâm.


Chương 6: Thập Diện Mai Phục - Hỏa Công.

6 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 6: Thập diện mai phục - Hỏa công. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Cai Hạ, đại doanh quân Tề. Hàn Tín tay cầm thẻ tre đang cùng Khoái Triệt thảo luận binh pháp, chỉ cần Khoái Triệt không chê Hán vương, Hàn Tín vẫn nguyện ý cùng Khoái Triệt trao đổi học tập binh pháp, bởi Khoái Triệt quả thật là trí sĩ uyên bác, cách vận dụng thực tế trong binh pháp thao lược của ông ta không thể đánh đồng với Hàn Tín, nhưng luận về trình độ của ông ta, cũng không kém hơn Hàn Tín.


Chương 7: Thập Diện Mai Phục – Kỵ Binh.

7 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 7: Thập diện mai phục – Kỵ binh. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Dã Mã nguyên, khu trung tâmSắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có ngọn lửa mơ hồ còn sót lại còn đang lóe ra xung quanh.


Chương 8: Ô Giang Bi Ca .

8 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 8: Ô Giang bi ca. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Bóng đêm gấp gáp, tiếng chân như sấm. Năm nghìn kỵ binh Tề quân dọc theo cánh đồng hoang vu trùng trùng điệp điệp đi về phía Nam, Quán Anh cùng với các tướng sĩ dưới trướng của hắn không hề ngủ, dưới bóng đêm u ám, trong tro tàn ngay cách bọn chúng không xa, là hơn bốn ngàn tàn quân Sở đang yên lặng nằm ẩn núp không một tiếng động, toàn bộ tàn binh quân Sở đều tự giác ngừng hô hấp, tuyệt đối không dám gây ra chút động tĩnh nào.


Chương 9: Hạng Trang Lấy Đầu Hạng Bá.

9 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 9: Hạng Trang lấy đầu Hạng Bá. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Tin chiến thắng được truyền tới, Lưu Bang từ Cô Lăng đuổi tới trại của Cai Hạ, đang mở tiệc mời các nước chư hầu tại đại bản doanh của Tề quân.


Chương 10: Nên Tháo Chạy Đi Đâu?

10 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 10: Nên tháo chạy đi đâu?Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Kết quả như vậy thực ra Hạng Trang đã dự kiến trước rồi.


Chương 11: Ba Trăm Dặm Chạy Nhanh Như Sói.

11 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 11: Ba trăm dặm chạy nhanh như sói. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Trên vùng núi hoang vu, tàn quân nước Sở chạy như sói hoang tiến nhanh đến gần Thọ XuânĐây quả thật là cuộc tháo chạy nhanh như sói, tất cả mọi thứ quân dụng đều bị vứt lại, áo giáp, tinh kỳ, trường kích đều bị ném đi, tất cả mọi người chỉ khoác chiếc áo ngoài mỏng, cầm cây kiếm ngắn, dang rộng đôi chân, tháo chạy hết tốc lực.


Chương 12: Dùng Trí Lấy Thọ Xuân.

12 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 12: Dùng trí lấy Thọ Xuân. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Màn đêm sâu lắng, Cao Sơ dẫn theo hơn hai trăm thân binh đi đến thôn sơn ngoại, mai phục trong các bụi cỏ.


Chương 13: Vận Số Chưa Hết.

13 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 13: Vận số chưa hết. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen - Các ngươi là quân Sở?Đội thám báo kinh nghi bất định nói:- Không phải là kẻ cướp sao?- Nói nhảm.


Chương 14: Mãnh Tướng Phàn Khoái.

14 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 14: Mãnh tướng Phàn Khoái. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Vây quanh Hạng Trang là Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ chậm rãi đi lên thành Thọ Xuân.


Chương 15: Binh Gia Úy Liễu.

15 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 15: Binh gia Úy Liễu. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Thành Thọ Xuân phía Bắc có sơn cốc, tên gọi Bách Trượng Ưu Cốc.


Chương 16: Giăng Lưới Chờ Đợi.

16 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 16: Giăng lưới chờ đợi. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Đại quân Phàn Khoái cùng với số binh lính còn sót lại của Chu Cữu tiến đến phía ngoài thành Thọ Xuân, lúc đó đã là nhá nhem tối.


Chương 17: Đại Phá Phàn Khoái.

17 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 17: Đại phá Phàn Khoái. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Khi dồn đại tướng quân Sở chạy đến cuối thung lũng, bên người chỉ còn có hai thân binh, mắt thấy phía trước đã không còn đường có thể đi, đại tướng quân Sở cùng hai thân binh rút kiếm xoay người quay đầu lại, chuẩn bị liều chết đánh cuộc.


Chương 18: Bàn Đạp.

18 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 18: Bàn đạp. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Lý Tả Xa nhận được chiếu mệnh trước tiên liền chạy tới lều lớn của Hàn Tín.


Chương 19: Động Trại.

19 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 19: Động trại. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Trong thành Thọ Xuân, phủ Quận trưởng của Chu Ân giờ đã trở thành phủ Thượng tướng quân của Hạng Trang.


Chương 20: Bi Binh Tất Thắng.

20 Sở Hán Tranh BáTác giả: Tịch Mịch Kiếm KháchChương 20: Bi binh tất thắng. Nhóm dịch: Nghĩa HiệpNguồn: metruyen Tiếng kèn khi trầm hùng đến mức khiến người nghe ngạt thở, lúc lại thê lương đến độ người ta run rẩy, tựa hồ như trận gió lốc cuồng bạo thổi qua đại doanh, thổi bay những thịnh nộ trong tâm tưởng của đám loạn binh quân Sở.


Truyện cùng thể loại

Tử Xuyên Tam Kiệt

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 316


Nhất Phẩm Giang Sơn

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 407


Tuần Thú Đại Minh

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 277


Danh Môn

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 501


Quyền Thần

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 1145


Sở Hán Tranh Bá

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 558


Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 175Quyền Bính

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Huyền Huyễn

Số chương: 24


Giang Sơn Chiến Đồ

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không

Số chương: 50