Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Thể loại: Kiếm Hiệp
Số chương: 31
Cập nhật cuối: 2 năm trước
Nghiêm Sơn cho các đạo binh lên đường được ba ngày thì có ngựa lưu tinh báo rằng Triệu Anh-Vũ đã cho binh vượt Thiên-sơn. Đào Kỳ và toàn quân chiếm được Độ-khẩu.

Danh sách chương Động Đình Hồ Ngoại Sử


Nay Hán Xuống Bạch Thành Đóng Lại,-(chinh Phụ Ngâm Khúc)

1 Nghiêm Sơn cho các đạo binh lên đường được ba ngày thì có ngựa lưu tinh báo rằng Triệu Anh-Vũ đã cho binh vượt Thiên-sơn. Đào Kỳ và toàn quân chiếm được Độ-khẩu.


Loading...

Thiên Ưng Lục Tướng

2 Trưng Nhị kiểm điểm lại, ước tính bên Thục tổn thất khoảng trên một vạn người. Lối tính cổ cứ một bị bắt, có 4 vừa bị thương, vừa bị chết. Còn bên Hán chỉ có hơn ba nghìn chết, khoảng một vạn bị thương.


Cái Bóng Của Phù-đổng Thiên-vương

3 Trưng Nhị bảo Hồ Đề : - Em nhớ lúc nào cũng phải duy trì đội Thần-phong bảo vệ cho mình và các Sún ở dưới thành. Riêng Sún Lé thì đã có chị bảo vệ. Hồ Đề chỉ Sún Lé : - Sún Lé có tài leo dây, leo cây còn hơn khỉ, vậy khi sư tỷ leo lên thành, nó cũng leo được như thường, chị khỏi lo cho nó.


Ai Ngờ Đôi Lứa Thiếu Niên; -quan Sơn Để Cách Hàn Huyên Bao Đành. -(chinh Phụ Ngâm Khúc)

4 Đào Kỳ đã có chủ trương trước, đi đâu chàng cũng thi ân bố đức cho dân, để gây tiếng tăm cho đất Lĩnh-nam. Đạo quân của chàng có 15 vạn, bây giờ thêm quân Thục đầu hàng nữa thành 20 vạn.


Thục Đạo Chí Nan Nan Thượng Thanh Thiên. -(lý Thái-bạch, Thục-đạo Sơn) -nghĩa: Đường Vào Đất Thục Khó Thay, Núi Cao Tới Trời.

5 Đào Kỳ thấy giữa Trần Quốc, Vương Phúc nảy nở những đóa hoa tình. Chàng nghĩ đến chuyện tác thành cho hai người. Một bên là cô em gái thông minh, tài trí, tính tình ngổ nghịch, mà chí muốn ôm hoàn vũ vào lòng.


Tây-vu Lục-hầu Tướng

6 Trưng Trắc lệnh cho thuyền xuôi giòng sông. Nàng kể cho Vương Phúc, Trần Quốc nghe: Nguyên sau khi Nghiêm Sơn, Đào Kỳ xuất chinh, thì ở nhà Phong Châu Song-quái vượt ngục.


Màn Mưa Tưởng Tuyết Xông Pha -nghĩ Thôi Lạnh Lẽo Kẻ Ra Cõi Ngoài -(chinh Phụ Ngâm Khúc)

7 Đoạn này thuật cuộc chiến của đạo binh Ngô Hán, mà Phùng Vĩnh Hoa làm quân sư. Sau khi rời bản doanh của Nghiêm Sơn, Ngô Hán cùng các anh hùng Lĩnh Nam lên đường trở về Hán-trung.


Đã Trắc Trở Đôi Ngàn Xà Hổ, -lại Lạnh Lùng Những Chỗ Sương Phong. -(chinh Phụ Ngâm)

8 Nhiệm Đăng bảo Điền Nhung: - Ngươi ra đấu thử với một trong hai cô gái đó, ta xem nào. Điền Nhung phi ngựa ra trước trận, nghiêng mình đáp lễ: - Sáng nay tôi đã bại trận, được cô nương dung mạng, cảm thấy ơn trọng nghĩa sâu.


Não Người Áo Giáp Bấy Lâu, -hồn Quê Qua Đó Mặt Sầu Chẳng Khuây. -(chinh Phụ Ngâm Khúc)

9 Nghiêm Sơn trước đây là chúa tướng của tất cả tướng Hán. Vương không phân biệt trên dưới, đối xử với họ như anh em. Từ khi Vương rời Trung-nguyên đi Lĩnh Nam, đã gần chục năm.


Tục Nhật Chu Nam Tử -kim Nhật Bạch Phát Thôi -(lý Bạch) -buổi Sáng Còn Là Cậu Bé Tóc Dơ, -hôm Nay Tóc Bạc Đã Bạc Ra Rồi.

10 Phương-Dung tiếp lời : - Vậy thì cháu sẽ mang theo các tướng Phùng Dị, Vương Thường, Lai Háp, Chu Á-Dũng đánh Công-tôn Thi. Còn Nghiêm đại-ca với Phùng sư-tỷ đánh Công-tôn Tư.


Hữu Nữ Đồng Xa, -nhan Ngư Nghiêu Hoa. -(kinh Thi, Trịnh Phong) -có Người Con Gái Đi Cùng Xe, -nhan Sắc Đẹp Như Hoa.

11 Ba người lấy ngựa từ biệt Tạ viên ngoại, lên đường về Thành-đô. Mãi tới chiều mới tới nơi. Thành-đô bấy giờ là thủ đô của đất Ích-châu, Hán-trung, Tây-xuyên, Đông-xuyên.


Phản Hán Phục Việt

12 Khất đại phu, Đinh Đại, Trưng Trắc trở về trại Hán. Đào Kỳ ra đón trở vào trướng. Anh hùng Lĩnh Nam tụ hội nghe kết quả. Trưng Trắc nói: - Đào hiền đệ! Anh hùng Lĩnh Nam ta bị lầm mất rồi.


Điểu Tận Cung Tàn -(khi Chim Hết, Thì Cung Bị Cất Đi)

13 Trưng Nhị thấy chưởng của y hùng hậu, tinh diệu, nàng không đỡ vội, vọt người sang bên trái tránh. Trương Linh quát một tiếng vung chưởng lên cao, dồn hết chân khí đánh xuống.


Gươm Thiêng Tộc Việt

14 Khất đại phu, Trưng Nhị về tới Dương-bình quan vào buổi trưa. Quần hùng Lĩnh Nam tụ họp đầy đủ. Người người đều có vẻ mệt mỏi. Có lẽ họ vừa trải qua một cuộc hành trình khẩn cấp dưới tuyết về đây hội họp.


Hồ Mã Tê Bắc Phong, -việt Điểu Sào Nam Chi. -nghĩa Là : -con Ngựa Hồ Thấy Gió Bắc Thì Hí, -chim Việt Làm Tổ, Thì Làm Ở Cành Nam.

15 Sầm Bành lại phát chiêu thứ ba. Lần này Đào Kỳ đổi cách vận khí. Một tay chàng phát chiêu Thiết kình phi chưởng của Cửu-chân theo Thủ-tam-dương kinh đỡ vào Âm-Dương chưởng của Sầm Bành.


Nhất Phiến Tài Tình Thiên Cổ Lụy, -tân Thanh Đáo Để Vị Thùy Thương. -(phạm Quý-thích, Tổng Vịnh Truyện Kiều)

16 Đào Kỳ kể lại tỉ mỉ ngày chàng cùng sư tỷ ra đi theo Nghiêm Sơn ra Bắc. Đến bến đò sông Hồng-hà thì gặp Nguyễn Tam-Trinh giả làm người lái đò, tấu nhạc cho nghe, rồi dìm thuyền bắt sống Nghiêm Sơn ra sao.


Huyền Âm Độc Chưởng

17 Trưng Nhị dùng binh phù của Nghiêm Sơn truyền lệnh bãi binh, thì Đặng Vũ cùng các tướng lên đường về Lạc-dương. Y phái Mã Viện với Tương-dương cửu hùng đến Trường-an chầu Quang-Vũ.


Bây Giờ Nàng Đã Nghe Ai, -gặp Anh Ghé Nón Chạm Vai Chẳng Chào. -(ca Dao)

18 Khất đại-phu nói: - Tên Trần Lữ kia có nội công Âm-nhu giống hệt nội công của phái Long-biên. Nhưng y lại dùng năm thứ nọc độc là: nọc rắn, nọc rết, nọc bò-cạp, nọc nhện-độc, nọc tằm-núi hợp lại với phân chim quạ và ma-hoàng.


Tấc Lòng Cố Quốc Tha Hương, -đường Kia Nỗi Nọ Ngổn Ngang Bời Bời. -(kiều)

19 Một lát có tiếng leo cầu thang, rồi có tiếng nói: - Lão tỳ Dư Thúy-Nham cầu kiến hoàng-thượng. Xích-kiếm mở cửa cho mụ vào, rồi đóng cửa lại. Dư Thúy-Nham thấy có nhiều người ngồi cùng hoàng-đế thì ngơ ngác không hiểu.


Oai Trấn Trung Nguyên

20 Đào Kỳ cười nhạt : - Điều này dễ lắm. Ta hãy đánh ngươi một chưởng, đẩy chất độc vào người như Tạ Thanh-Minh, xem ngươi có thể nào không tự đem thuốc giải ra không ? Bỗng hai người từ hai phía nhảy ra tấn công Đào Kỳ.


Loading...

Truyện cùng thể loại

Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 64


Dong Binh Thiên Hạ

Thể loại: Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn

Số chương: 143


Võ Lâm Tĩnh Hải

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 50


Long Xà Diễn Nghĩa

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 523


Côn Luân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 131


Nửa Cõi Sơn Hà

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 31


Lãng Khách Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Số chương: 50


Ma Tiêu

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 28


Quần Long Chi Thủ

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 111


Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 1