Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Kiếm Châu Duyên

Thể loại: Kiếm Hiệp
Số chương: 32
Trời đất dọc ngang ba tấc kiếm. Nợ duyên dan díu một vòng châu. Bể trần sóng ác sôi muôn trượng. Ai, mảnh buồm từ tế độ nhau. Động Lưu Xuân cách ngàn dâu.

Danh sách chương Kiếm Châu Duyên


Ngón Võ Nhà Sư Kinh Phường Tục Tư,-lời Nghiêm Cô Gái, Hoảng Chí Anh Hùng.

1 Trời đất dọc ngang ba tấc kiếm. Nợ duyên dan díu một vòng châu. Bể trần sóng ác sôi muôn trượng. Ai, mảnh buồm từ tế độ nhau. Động Lưu Xuân cách ngàn dâu, Con người nghĩa hiệp hỏi đâu bây giờ.


Loading...

Lưỡi Dao Loang Loáng, Ba Gã Học Nghề,-trận Gió Hiu Hiu, Một Cô Theo Đạo

2 Lưu Đại Nương thấy Vu Anh sửa soạn xong rồi, bén khẽ nhún mình tiến lên một bước rồi vỗ tay khẽ bảo Vu Anh: - Xin cứ hạ thủ đi thôi. Vu Anh thấy cách đứng của Lưu đại nương ra dáng hẫng hờ cẩu thả, chàng bèn thừa thế dùng miếng "hổ mạnh vồ dê" (mãnh hổ bộc dương), giơ hai tay nhằm thẳng đại nương đánh luôn một cái.


Gặp Kỳ Nhân, Anh Liều Nên Nghiệp Lớn,-thấy Sắc Đẹp Thầy Sãi Nổi Lòng Gian.

3 Trước đây vào khoảng mấy chục năm, ở đất Lật Dương thuộc tỉnh Giang Tô, có một người tên là Trần Nhị Lang vốn là một tay du đãng hoang dâm, khắp vùng ai ai cũng khiếp.


Nơi Đường Hẻm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già.-cậu Bé Con Múa Rìu Qua Mắt Thợ.

4 Đang khi đó, Tiêu Thất đến chùa Thiết Phật không thấy Đổng Khánh Đăng ở đấy, trong bụng lấy làm phẫn uất vô cùng chàng ta bấm một quẻ độn, biết rằng Khánh Đăng đã trốn phía tây nam, chàng bèn lập tức theo đường tây nam, đi rất gấp để đuổi theo Khánh Đăng.


Bắt Mắt Phi Đao Chàng Thiếu Niên Xuýt Chết-thề Không Pháp Giới, Nhà Đạo Sĩ Làm Sư .

5 Tào Hoàn vừa vào nấp xong, thì thấy Tiêu Thất đã dắt tay một người khách, cùng vào phòng khách ngồi chơi. Chàng nấp khe cửa nhòm ra, thì thấy người khách mới vào kia, mi dài mũi lớn, mồm rộng tai to, mặt đầy như cái mâm bạc, mắt sắc như con dao cạu, mình cao tám thước, vai rộng hai gang, mình mặc quần áo lối võ, cười to tiếng lớn, nói năng rổn rảng ra dáng nhân hậu thực thà, ngay khi ngồi xuống ghế, người ấy hỏi Tiêu Thất rằng: - Bữa trước Thất Ca ngỏ ý muốn đi Tung Sơn một dạo, vậy dạo này đã có thể đi được hay chưa? Tiêu Thất gật đầu đáp rằng: - Chính tôi đã định đi từ ba bốn hôm nay rồi.


Thi Ngón Võ Cô Gái Kén Chồng-bấm Hồi Chuông, Nhà Sư Cứu Bạn

6 Lục Bất hòa thượng thấy người con gái nắm chặt lấy áo mình bèn quay lại nhìn quanh nhìn quẩn, tay thì giằng áo ra, miệng thì kêu to lên rằng: - Hai tên người nhà ta đâu cả rồi, có mang mau tiền lại đền nó cho ta không.


Bắt Bốn Mũi Gươm Giết Anh Sư Ác.-dùng Vài Lời Chính, Dạy Cậu Con Quan

7 Nguyên hôm trước, Lục Bất hòa thượng bắt được mũi tiêu của Lưu Tam Nương vẫn còn dắt ở trong mình, nay tới chùa Bồ Đề liền dùng mũi tiêu đó để ném Pháp Đạt.


Một Câu Hát Gọi Tỉnh Mĩ Nhân,-năm Tiếng Đùng Đưa Hồn Hiệp Sĩ

8 Chu Tứ và Tiêu Thất vừa đi vào tới trước mặt Lục Bất hòa thượng thì thấy hòa thượng thò tay vào trong bọc lấy ra một cái tráp sơn đỏ con con, hai tay dâng đưa cho Lưu thái thái, rồi ung dung cười nói mà rằng: - Cụ thứ nhìn kỹ lại xem cái này có phải là ở trên lầu Cận Nguyệt nhà cụ lấy xuống đây không? Lưu thái thái đỡ lấy cái tráp đặt lên trên bàn, mở ra xem thì thấy cái thiếp đề ngày sinh tháng đẻ của Lưu Tam Nương vẫn còn ở đó.


Điếm Tào Gia Hào Kiệt Báo Thù,-chùa Thuần Dương Trẻ Thơ Mắc Nạn.

9 Về phần Lương Hưng Đạo sau khi Chu Tứ cùng Tiêu Thất đi rồi thì một mình tĩnh mịch lại ra công điều dưỡng tinh thần, nên không bao lâu thì sức người lại được mạnh mẽ như cũ.


Nặng Lòng Vì Nghĩa, Kết Mối Đồng Tâm,-vu Vạ Cho Người, Bị Dao Oan Nghiệt.

10 Nói về hạt Tứ Xuyên, thuộc huyện Nhã An, hồi đó có một đảng hiệp sĩ cùng nhau mở một ngôi hàng cơm rất lớn cốt để chiêu nạp hết cả các tay hào hiệp trong nước, rồi sẽ dự bị đánh đuổi Mãn Thanh mà đòi lại giang san giống Hán.


Nửa Đêm Đòi Ấn, Trêu Cửa Quan To,-giữa Phố Giả Hình Bị Người Biết Kế

11 Trong thành Tứ Xuyên, trước đây nguyên có một tay hiệp sĩ tên là Tưởng Anh, cũng đã theo đòi vào hội Hưng Long của Hồng Tôn Dương để định thừa cơ hội, tuyên truyền chủ nghĩa đánh đổ nhà Thanh.


Vì Lòng Khẳng Khái, Quyết Chí Xông Pha.-giả Mặt Quỉ Thần, Răn Người Gian Ác.

12 Hồng Tôn Dương lúc đó nhờ được có phi kiếm cắt đứt các giây trói ra rồi, chàng bèn thừa thế hăng hái, xông vào toan đuổi theo để đánh bọn thầy trò nhà Triệu Như Phong.


Quán Cách Chia Ra, Kết Tình Liên Lạc.-cửa Hàng Liều Mạng, Hết Chuyện Oan Cừu.

13 Một hôm, bọn Tấn Từ tới địa hạt Sơn Tây thì bị ngay vào mấy hôm trời nắng dữ dội, đi đường vừa khát vừa nực, không sao mà chống lại nổi. Bấy giờ vào khoảng giữa trưa, ba người thấy mặt trời càng ngày càng chang chang như nấu như nung mà trên đường cái không hề có một ngôi hàng quán nào có thể trú chân vào được, bèn bảo nhau cố tìm vào một quán ở gần đó để tránh cho qua ánh nắng buổi trưa.


Dạo Gót Vườn Hoa, Quan Già Mê Sắc.-giấu Mình Hang Cọp, Mụ Góa Liều Gan.

14 Bọn Châu Linh, Tất tẩu tử, Tấn Từ cùng Diêu Tú ngồi đợi một lúc lâu lâu, quả thấy tên điếm tiểu nhị lại vào. Bốn người liền xúm vào bảo tên điếm tiểu nhị nói nốt câu chuyện của Cửu môn đề đốc Tháp Nhi Tề Khoa cho nghe.


Gặp Tay Vô Địch, Nữ Hiệp Suýt Nguy.-biết Rõ Âm Mưu, Gian Hùng Thắng Thế.

15 Cách mấy hôm sau, Tất tẩu tử thành thuộc được hết tình thế trong dinh đề đốc rồi, liền giả vờ lập kế xin phép đi ra mua bán xắm sửa, rồi tong tả chạy ngay về tiệm Cao Thăng.


Vì Chiếc Giày Con, Tướng Quân Một Mạng.-bởi Lòng Phẫn Lớn, Hiệp Sĩ Chôn Thân.

16 Khi đó Tháp Nhi Tề Khoa cho lôi bọn Hồng Tôn Dương ra tới cửa ngoài, vừa toan hạ thủ để chém. Thì chợt đâu thấy đứa thị nữ tên là Kiều Hạnh ở phía trong hất hơ hất hải chạy ra, báo với Tề Khoa rằng: - Dương thái thái ở trong phòng bị một ông sư nào lẻn vào, hiện đương giằng co trong đó, xin đề đốc vào ngay, không thì nguy mất.


Một Tiếng Mê Người, Cứu Đàn Thơ Trẻ-mây Câu Tiễn Biệt, Trọn Nghĩa Thầy Trò

17 Được một lát, bọn Ngụy Chân đạo trưởng, Đại Hóa thiền sư cùng Lương Hưng Đạo bay đến ngoài phía nam cửa thành Nhã An thì chợt thấy có một thứ uế khí tanh hôi bẩn thỉu bốc lên sừng sực không sao mà chịu được nổi.


Đương Đêm Lẻn Bước Thấy Gái Mê Hồn.-rút Kiếm Chặt Cây, Thề Lòng Nghe Bạn

18 Không biết cách đó bao lâu. Vu Anh giã hết hơi rượu dần dần tỉnh dậy. Chàng ngơ ngẩn nhìn khắp quanh mình, rồi bỗng ngạc nhiên nói lẩm bẩm lên rằng: - Quái lạ ! Rõ ràng ta say nằm ngủ trong động Lưu Xuân, mà sao bây giờ lại thấy biến ra là Duyên Thu các, là nơi mà ta gặp Lục Bất hòa thượng khi xưa.


Gỡ Bước Nguy, Anh Hùng Thất Tiết,-vào Phòng Tắm, Thiếu Nữ Nguy Thân.

19 Bấy giờ trời đã tối khuya nên khách khứa trong hàng cũng không có mấy, duy có những người làm trong hàng cơm nghe thấy tiếng Ngọc Di Đà kêu la, đều đổ xô cả đến buồng Tiêu Minh Phượng để xem và hỏi ra đuôi đầu.


Hai Chuyến Gặp Thầy, Trẻ Gian Mất Mật,-một Phen Cứu Mạng, Phường Bợm Bầy Mưu.

20 Lúc đó Tiêu Minh Phượng đi ra chỗ đặt Chư Ỷ Phương nằm trước trong bụng hí hửng thích chí, đoán chắc là thế nào cũng được thỏa lòng nguyện vọng ngay tối hôm nay.


Loading...

Truyện cùng thể loại

Thanh Gươm Hổ Phách

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 188


Thiên nhai minh nguyệt đao

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Số chương: 35


Hiệp Ẩn Ma Tung

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 21


Kiếm Khách Liệt Truyện

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 55Hậu Thiên Hạc Phổ

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 20


Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Thể loại: Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn

Số chương: 50Đại Đường Song Long Truyện

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 800


Truyền Kiếm

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 322