Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Gia Viên

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự
Số chương: 628
Chương mới nhất: Chương 628: Kiền Thành 4
Cập nhật cuối: 4 năm trước
Gia Viên lấy bối cảnh thời Tùy - Đường, xoay quanh những âm mưu những tranh đấu trong và ngoài triều đình nhà Tùy. Nhân vật trong Gia Viên cũng không khác nhiều với những truyện viết về thời Tùy - Đường khác, vẫn là Lý Uyên, Lý Thế Dân, Dương Quảng, Trương Tu Đà, Từ Thế Tích, Tần Thúc Bảo, Lý Mật, Dương Quảng.

Danh sách chương Gia Viên


Chương 1: Thình Thế (1)

1


Loading...

Chương 2: Thịnh Thế (2)

2


Chương 3: Thịnh Thế (3)

3


Chương 4: Thịnh Thế (4)

4


Chương 5: Thịnh Thế (5)

5


Chương 6: Thịnh Thế (6)

6


Chương 7: Thịnh Thế (7)

7


Chương 8: Thịnh Thế (8)

8


Chương 9: Thịnh Thế (9)

9


Chương 10: Thịnh Thế (10)

10


Chương 11: Xuất Tắc 1

11


Chương 12: Xuất Tắc 2

12


Chương 13: Xuất Tắc 3

13


Chương 14: Xuất Tắc 4

14


Chương 15: Xuất Tắc 5

15


Chương 16: Xuất Tắc 6

16


Chương 17: Xuất Tắc 7

17


Chương 18: Xuất Tắc 8

18


Chương 19: Xuất Sắc (9)

19


Chương 20: Xuất Sắc (10)

20


Loading...

Truyện cùng thể loại

Soán Đường

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 881


Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Thể loại: Lịch Sử

Số chương: 311


Hình Đồ

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 220


Quan Cư Nhất Phẩm

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 1882


Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 78


Cẩm Y Đương Quốc

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 612


Quan Thương

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 486


Chích Thủ Già Thiên

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 334


Quân Hôn

Thể loại: Lịch Sử

Số chương: 168


Phong Vũ Thanh Triều 1

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Số chương: 67