Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Lưu Quang Dạ Tuyết

Thể loại: Ngôn Tình
Số chương: 23
Chương mới nhất: Phiên Ngoại
Cập nhật cuối: 2 năm trước
Nguồn: vantuongvi. wordpress. com.

Danh sách chương Lưu Quang Dạ Tuyết


Tiết Tử

1 “Không phải”“Ngươi nói xem, chúng ta đã từng cùng trải qua hoạn nạn”“Phải”“Hơn nữa ta đã cứu ngươi”“Phải” Nếu như lúc trước không có hắn ra tay cứu giúp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.


Loading...

Chương 01

2 Thử Gia Thiếu NiênDịch giả: PeonyBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres. comLinh đường Mạc phủ. Gió đông qua mành, tuyết trắng ngoài song.


Chương 02

3 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 02Hành Bạc Đức ThiểnDịch giả: PeonyBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres. comMặc Sĩ Hề đưa tay lật thêm một trang sách.


Chương 03

4 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 03Khinh Điêu Giả DiệnDịch giả: PeonyBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres. com“Nàng chính là Mạch Thành đệ nhất mỹ nhân mà ngươi nói?”“Không xứng sao?”“Nếu như ta nhớ không lầm, trong thư Mật phu nhân gửi tới từng nói qua…Đề Nhu có một muội muội tên là Cúc Ảnh”“Ngươi có trí nhớ rất tốt!”, Thẩm Hồ cười tủm tỉm.


Chương 04

5 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 04Tiếu Tại Nhân TiềnDịch giả: PeonyBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres. comThương Bình tướng quân Thẩm Mộc là người kinh thành, thuở nhỏ theo phụ thân xuất chinh, anh dũng thiện chiến, lập nhiều chiến công, năm ba mươi tuổi được Hoàng Đế ngự phong danh tự “Thương Bình”, ra lệnh đóng quân tại biên quan trọng yếu Mạch Thành.


Chương 05

6 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 05Vị Như Sơ KiếnDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 06

7 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 06Tiền Trần Như YênDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 07

8 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 07Cư Tâm Yểm YểmDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 08

9 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 08Nhược Chất Tiêm TiêmDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 09

10 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 09Chẩm Sinh Thạch HiệnDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 10

11 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 10Như Hà Mạn ThiênDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 11

12 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 11Lý Chi Khuy KhiếmDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 12

13 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 12Tình Chi Mê ĐiệtDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 13

14 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 13Linh Lung Nan PhiếnDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 14

15 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 14Bi Hỉ Triền MiênDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 15

16 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 15Thất Kỳ Chấp NiệmDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 16

17 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 16Qui Kỳ Tâm ĐiềnDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 17

18 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 17Thời Cục Thiên BiếnDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 18

19 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 18Hoàn Hoàn Tương LiênDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Chương 19

20 Lưu Quang Dạ TuyếtTác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)Chương 19Vãng Sự Điện ĐiệnDịch giả: Phỉ Thúy Tiên TửBiên tập: Khán Nguyệt QuangNguồn: vantuongvi. wordpres.


Loading...

Truyện cùng thể loại


Thủy Sắc Yên Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Số chương: 7


Trộm Tặc Làm Càn

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 9


Dục Vọng Đen Tối

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 163Vợ Hiền Bãi Công

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 26


Lão Gia Có Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 97


Nhớ Mãi Không Quên

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 78


Thành Phố Hoang Vắng

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 42


Tư Đình

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 10