Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3042: Công Ty Xây Dựng Số Một Của Tỉnh.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Đung vây, Tuy nhiên, ông chu nay cung thât sư la kho tim. Ông chu co săn ngươi ta lai không chiu đâu tư, khoan tiên lơn không cân, chung ta lo lăng suông cung vô dung. Diêp Pham thơ dai noi - Như vây đi, buôi tôi tôi se đi qua đo môt chuyên xem co thê thuyêt phuc Môc Nguyêt Nhi không.

- Tôi thây la không được. Không Y Hung tưc giân noi.

- Sao thê, cô ta lam anh tưc giân thât sư sao? Diêp Pham hoi.

- Ư, cô gai nay thât lơi hai. Kheo môm kheo miêng đây, tôi thiêu chut nưa bi cô biên thanh ăn may đi xin cơm rôi. Không Y Hung tưc giân.

- Ha ha ha Diêp Pham không nhin đươc bât cươi.

Buôi chiêu tôi, Diêp Pham lai môt lân nưa đưng trươc am Bach Vân.

Phat hiên Vân Hung không ngơ đang ngôi trên môt tang đa trươc cưa am, bên canh cung không co ai.

- La Tổng giám đốc Diệp, chung ta noi chuyên đi. Vưa thây Diêp Pham lo đâu ra, Vân Hung cươi ha ha noi.

- Lao Vân sưc khoe đa tôt hơn nhiêu. Diêp Pham cươi đi đên.

- Ư, ngươi ta noi la găp chuyên vui tinh thân thoai mai, thât đung vây, đơi nay tôi thây đu rôi. Chi cân Nguyêt Nhi co thê sông hanh phuc nhưng thư khac đêu không quan trong. Vân Hung ve thoai mai.

- Đung vây, Tuy nhiên, Nguyêt Nhi cư ơ trong am co phai la không tôt không. Cô hiên giơ đa la phu ba rôi. Diêp Pham cươi noi.

- Giàu hay nghèo không liên quan đên anh. Đung luc nay môt giong nư vang lên, quay đâu nhin lai phat hiên cô mơi đi ra tư cưa chinh cua am.

- Đương nhiên la co liên quan. Diêp Pham noi.

- Anh la gi cua tôi, dưa vao cai gi? Môc Nguyêt Nhi nghiêm măt hư noi.

- Chung ta noi chuyên đi, tôi đang co chuyên tim cô. Diêp Pham đưa tay chi khu rưng cach đo không xa.

- Tôi không co hưng thu. Môc Nguyêt Nhi không nê măt hăn chut nao.

- Thôi vây, chăc chăn cô se phai hôi hân, co nghe hay không la do cô. Diêp Pham ve măt nghiêm tuc.

- Ha ha ha. Chut tinh toan nho nhặt cua anh tôi ro nhât. Đơn gian con không phai muôn keo tôi xuông nươc co phai không?

Không Y Hung cua công ty cac anh đa đên đây mây lân, tư chiu khô sơ rôi. Noi vơi anh lân cuôi cung.

Muôn tôi đâu tư vao khu du lich nui Thông Thiên, trư phi măt trơi moc phia tây. Môc Nguyêt Nhi châm choc cươi.

- Cứ thử xem, tôi chi cho cô mây ngay thơi gian đê quyêt đinh. Nêu không, tôi không đơi thêm nưa.

Diêp Pham nem môt viên thuôc cho Môc Nguyêt Nhi, sau đo chao Vân Hung đi nhanh vê phia xe.

Vưa vê đên Chu Tươc sơn trang, Khương Quân mang tai liêu vôi vang đa đên.

- Công ty xây dưng Thiên Ma hiên nay thê nao? Diêp Pham mơi anh ta ngôi xuông ghê nhưa vưa noi.

- Moi viêc đêu thuân lơi, ngoai công trinh xây dưng trung cư, chung tôi cung nhân môt sô dư an nho. Tiên lơi không tê . Tuy nhiên, mây hôm nưa viêc đâu thâu đoan đương ơ thanh phô Tinh Huy se tiên hanh. Bi thư Lam tôi đa găp rôi nhưng tôi vân thiêu tư tin. Ve măt Khương Quân co chut lo lăng.

- Hăn la co chut am chi gi đo? Diêp Pham cươi hoi.

- Bi thư Lam cung không tê lăm, chăng qua đôi thu canh tranh vơi chung ta manh môt chut. Khương Quân noi.

- Co nhưng ai? Diêp Pham hoi.

- Công ty xây dưng sô 1 cua tinh, con co Công ty xây dưng Nanm Tây, Công ty xây dưng Tam Đại, công ty xây dưng lơn nay đêu lâu năm rôi. Hơn nưa ngươi ta đêu co câp bâc đăc biêt.

Noi vê tai chinh hoăc kinh nghiêm chung ta đêu không băng ho.

Bi thư Lam chi co thê nhăc nhơ chung ta, công trinh đương Tinh Huy nay la dư an do tinh phê duyêt, tuy tiên đâu tư la cua Thanh phô.

Nhưng khăp nơi đêu nhin chăm chăm, đâu thâu cung không thê lam bi mât. Nêu qua thât lam vây thi ba ngươi ho chăc chăn se không phuc.

Bi thư Lam vơi anh la ban tôt, chung ta không thê lam kho anh ta co phai không? Khương Quân noi.

- Ư, viêc nay thât ra la vân đê. Tuy noi chung ta co ưu thê, nhưng ba công ty nay đung la ba công ty manh. Câu co nghi diêt trư trươc không? Diêp Pham noi.

- Ra tay trươc, ky thât không riêng gi chung ta, ho cung vây. Trong khoang thơi gian nay đang dây song, cac công ty tham gia đâu thâu đêu công kich lân nhau.

Trên bao chi cung đã nói. Đang tiêc la ba công ty ho qua manh. Trong khoang thơi gian ngăn thât đung la kho tim đươc điêm yêu cua ho.

Hơn nưa công ty xây dưng sô 1 cua tinh lai manh me. Khươn Quân ve măt co chut cay đăng noi.

- Công ty xây dưng sô 1 cua tinh cung la doanh nghiêp nha nươc lơn, ông chu thât sư la Sơ xây dưng tinh.

Mây năm nay, ơ tinh chi tiêu cho không it. Hê la công trinh lơn cua đia phương đêu co bong dang cua ho.

Tuy không thê năm hêt moi công trinh lơn nhưng bôọn ho đêu la bô phân chinh cua cac công trinh.

Nguồn nước báu bở là bộ phận chính, ma thâu nay cung nhiêu tiên nhât. Du sao, câp trên cua ho cung la sơ Xây dưng tinh.

Phê duyêt kiêm tra thiêt kê dư an đêu phai trai qua sơ Xây dưng tinh đây. Nêu không cho ho dư an.

Đên luc đo ho tim anh gây phiên toai thi cung phiên rôi. Đây la quy tăc ngâm trong nganh san xuât. Ma chu tich công ty xây dưng sô 1 con kiêm Pho giam đôc sơ Xây dưng. Không Y Hung noi.

- Môt chương ngai vât lơn nhât. Diêp Pham thoang chut suy nghi rôi gât đâu. - Bon ho co ra chiêu chưa?

- Co, viêc nay Bi thư Lam ro rang nhât, nêu không anh goi điên thoai hoi môt chut. Khương Quân noi.

Thế là Diêp Pham goi điên thoai cho Lam Tôn Quân.

- Diêp Pham, gân đây tôi ap lưc rât lơn. Dư an đương Tinh huy môi ngay tôi đêu phai nhân trên trăm cuôc điên thoai.

Cac công ty nay đêu không hề thua kém, tiên vang my nư không noi, con keo thêm ca quan heệ.

Môt sô đông chi ơ Sơ Xây dưng tinh đêu đươc mơi đên lân thư n. Hơn nưa còn am chi Công ty xây dưng tinh không riêng gi la câp dươi cua sơ Xây dưng tinh.

Mà giam đôc đương nhiêm cua công ty xây dưng sô 1 lai có cơ. Lam Tôn Quân noi nghe giong điêu hêt sưc buôn bưc.

- Vi thai tư gia nao? Diêp Pham hoi.

- Chung Huc, ngươi nay hơn ba mươi tuôi, tai tư kha nôi tiêng ơ tinh. La con trai cua Pho chủ tịch phu trach xây dưng, đồng chí Chung Ha Lâm.

Ông nôi cung la lanh đao tinh đa nghi hưu. Chung Huc ba mươi tuôi ma đa co chưc vu tương đương Pho giam đôc sơ rôi.

Anh ta nguyên la bi thư môt huyên vưa chuyên đên công ty xây dưng sô 1. Viêc nay muc đich co le không khac viêc câu đên Hoanh Không lăm.

Thay đôi nhau, vai năm sau, lên đên câp Pho giam đôc sơ rôi.

Cho nên, anh ta muôn lam ra thanh tich. Hơn nưa phai nhanh lam ra thanh tich. Bơi vi anh ta không chơ đươc. Lam Tôn Quân noi.

- Noi như vây lân nay công ty xây dưng sô 1 cua tinh không thê không trung thâu công trinh đương Tinh Huy?

Diêp Pham hư noi.

- Y cua cac đông chi ơ Công ty xây dưng sô 1 la như vây. Hơn nưa công ty xây dưng sô 1 cua tinh thưc lưc đung la hung hâu.

Du bi mât giao cho ho thi ngươi khac cung không thê noi gi. Bơi vi moi ngươi đêu biêt chu cua công ty nay la ai.

Công ty xây dưng nao dam đăc tôi vơi Sơ xây dưng? Đương nhiên, phân to ho nhân, phân nho danh cho cac công ty khac.

Đa binh tinh lai chut , Lam Tôn Quân noi.

- Vây y cua câu la Công ty xây dưng Thiên Ma cua chung tôi không co đât diên? Nhiêu nhât la nhăt it cơm thưa rươu căn con dư cua ho co phai không? Diêp Pham châm choc noi.

- Đo la đương nhiên, bât kê noi thê nao, cuôi cung tôi vân lây cho cac câu môt chut. Tuy noi không thê so sanh vơi công ty xây dưng sô 1 nhưng cung không thê lây đươc phân lơn rôi

Đương nhiên, tôi cung muôn danh cho cac câu, nhưng tinh thê kinh ngươi. Dư an cua chung tôi vân đang trong tay sơ Xây dưng đây.

Đên luc đo, công trinh xong không thê không qua nghiêm thu, bao chung tôi lam sao bây giơ? Lam Tôn Quân cung kho vô cung.

- Câu gia bô ngơ ngân vơi tôi đê lưa đao sao? Co phai chuyên nghiêm thu cuôi cung con phai tôi chay không? Diêp Pham hư noi.

- Ha ha, anh Diêp cung biêt đây. Lam Tôn Quân ơ tinh Thiên Vân cung không co chô dưa vưng chăc gi.

Măc du la co hâu đai, đo cung la thông qua anh băc câu. Tac dung cung không phai la rât lơn.

Noi vê năng lực ơ tinh, tôi không đươc môt phân mươi cua anh. Đên luc đo thât sư nghiêm thu không được, bao tôi khoc cung không co cach nao co phai không?

Co đươc tât co mât, nêu anh Diêp cô găng chiêm miêng banh ngot nay cua sơ Xây dưng tinh, thi phai dung it lưc co phai không? Lam Tôn Quân cươi khan môt tiêng.

- Cai gi goi la qua câu rut van giơ tôi đa hiêu. Câu đo, con co măt mui noi như vây. Trươc kia công trinh đương lơn Tinh Huy la Cái lao hô lây xuông đây.

Sau đo không phai tôi nhăc nhơ câu cưng răn đe xuông, hiên giơ câu ôm đôm rôi.

Vưa mơi la quyên bi thư. Mông co phai la cung vênh lên trơi rôi không? Hơn nưa dư an đương lơn Tinh Huy cho câu thêm hao quang, đông chi Tôn Quân, uông nươc cung đưng quên ngươi đao giêng. Diêp Pham cươi măng.

- Ha ha, anh Diêp, lơi nay cua anh co chut mia mai anh em rôi. Tôi chưa tưng quên ngươi đao giêng đây.

Tư khi dư an đương lơn Tinh Huy đươc tinh phê duyêt tôi vân luôn suy nghi vân đê nay.

Quan trong chinh la so sanh công ty xây dưng Thiên Ma cac anh vơi công ty xây dưng sô 1 cua tinh không co chut ưu thê nao.

Viêc nay, ro rang như ban ngay, nêu tôi cưng răn giao công trinh cho cac câu, kia không phai chiu sư chi trich cua ngan ngươi sao? Lam Tôn Quân noi.

- Đây la câu noi nêu chung tôi co thê lam gi đo đê ngăn ngươi ta ban tan thi câu se lam viêc nghia không chun bươc giup chung tôi co phai không?

Diêp Pham cươi khan môt tiêng hoi.

- Đo la đương nhiên, Tuy nhiên phai noi trươc. Đê ngăn lơi ban tan phai thư đăng câp cao. Nêu không anh tuy tiên đưa ra cơ gi đo thi vô dung. Lam Tôn Quân noi.

- Câu thây tôi la ngươi không co câp bâc như vây sao? Diêp Pham châm choc cươi noi.

- Noi vây cung không chính xác. Lam Tôn Quân noi xong môt câu lâp tưc cup điên thoai.

- Câu Diêp Pham đa nghe đươc tiêng tut tut.

Tư phong vê sinh đi ra, Diêp Pham lâp tưc hoi - Khương Quân, công ty xây dưng Thiên Ma chung ta co bao nhiêu quân nhân xuât ngu?

- 356 ngươi, chiêm 70% sô công nhân viên cua công ty. Ngoai ra cung co biên chê bô phân cho quân nhân xuât ngu.

Con co mươi mây ky sư cao câp. Môt sô nhân viên không liên quan đêu bi tôi gat sach ra ngoai.

Con tuyên thêm môt sô nhân viên ơ bên tông công ty sang. Bây giơ 80% công nhân công ty la do chung tôi tư tuyên rôi.

Co 20% la cua công ty cu. Đương nhiên, Công ty cu cung đa đươc mơ rông thêm không it.

Nêu noi vê quy mô thi gâp đôi rôi. Khương Quân co chut không hiêu nhưng thanh thât noi.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Yêu Trong Yên Lặng

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

Thể loại: Bách Hợp

Số chương: 60


Anh Trai VS Em Gái

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 34


Hương Mật Tựa Khói Sương

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 73


Cận Thân Cuồng Binh

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Số chương: 40