Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Siêu Cấp Cường Giả

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn
Số chương: 757
Cập nhật cuối: 6 năm trước
Một lần ngoài ý muốn, thân là một học sinh của một trường trung học hắn đã bị Thượng Đế bug ra một lỗi lớn, nhân sinh của hắn đã bị biến đổi, tất cả sẽ phát sinh như thế nào ?Quyền lực? Tiền tài? Mỹ nhân?"Một ngày nào đó, ta sẽ cho thế giới này vì ta mà run sợ !" - Bùi Đông Lai.

Danh sách chương Siêu Cấp Cường Giả


Chương 1: Thiên Chi Kiêu Tử Bị Ngã Xuống. (*)

1 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 1: Thiên chi kiêu tử bị ngã xuống. (*)Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Loading...

Chương 2: Nữ Thần - Qua Tử (*) - Lời Thề.

2 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 2: Nữ thần - Qua tử (*) - Lời thề. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: PearlNguồn: 4vn.


Chương 3 : Chuyện Khác Thường Tất Có Nguyên Do.

3 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 3 : Chuyện khác thường tất có nguyên do. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 4 : Nhân Họa Đắc Phúc.

4 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 4 : Nhân họa đắc phúc. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 5 : Người Của Bùi Gia Lại Xuất Hiện.

5 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 5 : Người của Bùi gia lại xuất hiện. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 6 : Tìm Tại Vạ.

6 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 6 : Tìm tại vạ. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 7: Mong Đợi Cùng Chờ Đợi..

7 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 7: Mong đợi cùng chờ đợi. . Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 8: Vì Hắn Đi.

8 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 8: Vì hắn đi. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 9: Vương Giả Trở Về.

9 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 9: Vương giả trở về. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 10: Nhục Nhân Giả, Tất Tự Nhục! !

10 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 10: Nhục nhân giả, tất tự nhục! !Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 11: Cút !

11 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 11: Cút !Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 12: Bước Đầu Tiên !

12 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 12: Bước đầu tiên !Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 13: Dắt Tay Nữ Thần, Đi Theo Ka !

13 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 13: Dắt tay nữ thần, đi theo ka !Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 14 : Cái Gì Là Đồ Chơi ? Bia Đỡ Đạn!

14 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 14 : Cái gì là đồ chơi ? Bia đỡ đạn!Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 15 : Bám Vào Quý Nhân!

15 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 15 : Bám vào quý nhân!Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 16 : Mặc Kệ Ngươi Hợp Lại Không Hợp Lại, Cha Vẫn Còn Ở Đó

16 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 16 : Mặc kệ ngươi hợp lại không hợp lại, cha vẫn còn ở đóDịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 17 : Ngây Người Như Phỗng.

17 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 17 : Ngây người như phỗng. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 18 : Vũ Phu Ở Trước Mặt Nhi Tử .

18 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 18 : Vũ Phu ở trước mặt nhi tử. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Chương 19 : Người Đàn Bà Chanh Chua Chửi Mắng, Chú Hề Nhảy Múa.

19 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 19 : Người đàn bà chanh chua chửi mắng, chú hề nhảy múa.


Chương 20 : Không Thể Nhịn Nữa Thì Không Cần Nhịn.

20 Siêu Cấp Cường GiảTác giả: Phong CuồngQuyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả. Chương 20 : Không thể nhịn nữa thì không cần nhịn. Dịch giả: GoncopiusBiên Dịch: GoncopiusNguồn: 4vn.


Loading...

Truyện cùng thể loại

Cận Thân Bảo Tiêu

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Năng

Số chương: 762Ảo Thế

Thể loại: Dị Năng

Số chương: 11


Thiên Văn

Thể loại: Trinh thám, Dị Năng

Số chương: 16Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Số chương: 94


Linh Sát

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Số chương: 145Thiên Tài Tướng Sư

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Số chương: 899