Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3055: Hơp Tac.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Đê Thiêt, cac anh phu trach Ngac long (Ca sâu rông), chung tôi đanh chim la. Diêp Pham kêu lên.

Lâp tưc, hơn mươi khâu sung thi nhau hương lên không trung băn. Theo tiêng sung, cung không ngừng co chim la phun mau tươi rơt xuông.

- Xông lên! Diêp Pham kêu lên, Can Tương bay ra, xoay tron trên không trung như may xay thit.

Đao song manh me như canh quat cua may bay trưc thăng.

Diêp Pham đi đâu vot lên, Vương Nhân Bang đi sau, Ngô Quang Bao cung Bao Nghi va Trương Ân Hao cung không muôn sông theo sat sau chay trôn sang bơ sông bên kia.

Diêp Pham trươc đo chuân bi môt phi đao nho đâm tơi, hai đâu kep chinh la môt sơi gây đơn gian cung co thê dăt moi ngươi xông lên phia trươc.

Đung la may măn, không ngơ giâm lên ngươi Ca sâu rông sang bơ bên kia. Tuy nhiên, chưa kip co cơ hôi thơ thi đan chim la che trơi phu đât bay đên. Diêp Pham lai dung Can Tương xoay tron lên không trung.

- Tư Thân, hãy che chở chung tôi qua sông môt chut. Đê Thiêt het lơn trên bơ, lai la het tham môt tiêng, lai la môt đôi viên tô Lam Sơn hô bi Ca sâu long xe thanh manh nho.

Nêu la hơp tac, Diêp Pham cung liên đưa tay. Giao cho Vương Nhân Bang va Bao Nghi liêu minh băn xuông sông.

Không lâu, Đê Thiêt dân theo bôn đông bon con lai cung qua sông đên đây.

- Xông lên, Đê Thiêt, cac anh can phia sau. Diêp Pham lai het lên, sau đo lai đi đâu giêt săp xuât hiên phia trươc. Cao thu Ban Tiên thiên cung dung toan lưc đâu.

Ngay ca đan chim la đông đung cung loan lên. Lâp tưc bay tam cai đâu chim đa chêt dươi thanh kiêm Can Tương cua Diêp Pham.

Hai bên lâp tưc hơp lưc cung co mươi ngươi, phân ra, ngươi đôi pho vơi đan chim la, ngươi can phia sau băn ca sâu rông.

Không lâu đa lot vao môt khe hep.

Bơi vi khe hep chi co thê môt ngươi tiên vao, cho nên đan chim la đuôi đên đây bi giêt chêt mây con nên cung không dam tiên vao.

Chay vao giưa thung lung, Diêp Pham ngưng lai. Moi ngươi băng bo nghi ngơi đơn gian môt hôi.

- Tư Thân, chung ta lai găp nhau. Đê Thiêt đưa tay ra cươi băt tay Diêp Pham.

Tuy noi bô măt co đươc lam thay đôi bơi nươc thuôc nhưng găp qua nhiêu lân nên Đê Thiêt co thê nhân ra.

Du sao, tât ca moi ngươi la cao thu, nhân măt ngươi khac vân co kha năng đăc biêt đây.

Nghe Đê Thiêt noi thê, bôn đôi viên nươc Anh đêu trưng măt nhin Diêp Pham, ra ve Diêp Pham lâp tưc thanh ngươi ngoai hanh tinh.

Ngay ca Trương Ân Hao, Bao Nghi cung vơi Ngô Quang Bao cung nhin chăm chăm Diêp Pham. Bơi vi, ba ngươi nay cung không biêt thân phân thât sư cua Diêp Pham.

- Không thê tương tương đươc hăn la Tư thân, nghe danh đa lâu hôm nay co thê thây, qua nhiên danh bât hư truyên. Ngô Quang Bao giân dư noi.

Bao Nghi lai kich đông, không thê tương tương đươc ông chu cua tâp đoan Hoanh Không Diêp Pham lai nôi tiêng như vây trong tô chưc bô đôi bi mât cua nha nươc, tât nhiên Bao Nghi cung tương đôi tư hao.

Diêp Pham con cho Đê Thiêt môt chut lương khô va nươc ngot.

Nươc ơ sông nay co hơi đôc, không thê dung đê uông. Moi ngươi tiêp tuc đi, nghiêm nhiên la Diêp Pham câm đâu rôi.

Nưa tiêng sau ra khoi hem nui đên trươc môt sươn đôi, phia dươi tôi om, Măc du đôi măt ưng cua Diêp Pham hiên giơ trinh đô cao hơn nhưng vân không nhin thâu.

- Tư Thân, chung ta ban bac. Lân nay nêu co thu hoach, chung ta chia 4:6 thi sao?

Đê Thiêt đên thương lương.

- Ai bôn ai sau? Diêp Pham hoi.

- Đương nhiên cac anh sau phân. Đê Thiêt noi.

- Đươc. Diêp Pham gât đâu.

- Phia dươi chinh la chu điên co phai không? Lam sao đi vao? Sau khi ban bac xong Diêp Pham hoi Ngô Quang Bao.

- Quai, không giông vơi luc trươc nữa. Ngô Quang Bao co chut buôn bưc.

- Không giông như thê nao? Diêp Pham hoi, Đê Thiêt cung nhin Ngô Quang Bao.

- Trươc kia đi ra chinh la môt đương hang, đi trên đương đa không lâu la vao chu điên. Cung không co sươn đôi nay, co phai vưa rôi chung ta chay lung tung trong thung lung co nga re lam chung ta đi lâm đương? Ngô Quang Bao noi.

- Co thê, Tuy nhiên, hiên giơ cung không thê nao quay trơ lai. Đây tât ca đêu thân bi.

Bât cư luc nao cung rât nhiêu chuyên xâu. Tinh nguy hiêm qua lơn, quay lai lân nưa co thê trơ lai điêm ban đâu không thi kho noi.

Xem tinh hinh mây ngay nay, môt khi rơi khoi môt điêm rât kho co thê trơ lai điêm băt đâu. Hinh như ơ đây đươc thiêt kê đê chung ta không hiêu ra sao ca. Đê Thiêt noi.

Noi xong Đê Thiêt nem ra môt qua câu anh sang.

Đê Thiêt nem ra la loai nôi tiêng, co thê soi sang pham vi hơn 10m xung quanh.

Diêp Pham phat hiên, giông như long môt tram thuy điên lơn keo dai tư sươn đôi xuông dươi.

Anh sang vân đi xuông cuôi cung không thây nưa. Nhưng vân không thê nao thây ro đay. Co le la sươn đôi nay qua sâu.

- Đê Thiêt, anh noi co bao nhiêu met? Diêp Pham hoi.

- Loai chiêu sang nay cua tôi co thê chiêu sang dươi đô sâu hơn 100m. Lân nay nguôn điên hao hêt vân không thê thây đay, nên đô sâu nay tôi không thê đanh gia. Tôi thây, chung ta cư dung anh sang đi xuông đương nay, tôi không tin la no không đay.

Hơn nưa, chi con co đương nay co thê đi. Nêu không thi quay trơ vê. Tuy nhiên, bên kia đan chim la va ca sâu đang chơ ăn thit chut ta, lai chi con đương chêt. Đê Thiêt noi.

- Vây đi xuông ngay, đên khi hêt thi lai dung anh sang chiêu tiêp. Diêp Pham noi đi đâu xuông.

Đôi vơi cao thu thi đi doc theo ông dân xuông hang cung không kho. Huông chi ông dân lơn như thê, du la ngươi thương cung co thê cân thân đi xuông.

Không lâu đa xuông đên hơn 100m chiêu sâu. Môt luông gio lanh thôi đên lam ngươi ta co cam giac sơn toc gay lên.

- Ôi, me no, sau tôi lai cam giac như Âm Tao Đia Phu vây? Vương Nhân Bang noi.

- Thât đung la co cam giac nay. Ngô Quang Bao cung noi.

Diêp Pham nem ra môt qua đan phat sang. Tuy nhiên, moi ngươi thât vong la lân nay không thê nao soi sang.

- Xuông nưa co le đên 200-300m rôi, nơi nay co le la đay biên rôi. Diêp Pham noi.

- Co phai la miêng nui lưa không? Đê Thiêt noi. Moi ngươi sưng sôt, săc măt lâp tưc kho coi.

- Vây xuông lân nưa đi 200-300m, nêu không thây đay, chung ta quay đâu lai bo trôn. Hơn nưa măc du la miêng nui lưa cung la nui lưa chêt. Nêu như săp phun thi phia dươi hăn la nong bưng chư không phai lanh như băng. Diêp Pham noi, lai đi đâu đi xuông, không lâu đên chô cưc han.

- Dươi nay hinh như co rât nhiêu san hô, chăng le con thât sư la thê giơi dươi đay biên? Vương Nhân Bang dui măt noi.

Đê Thiêt nem môt qua đan sang, lân nay thây ro rang rôi, moi ngươi không khoi hit môt hơi khi lanh.

San hô gi vây, phia dươi ông dân không ngơ vươn rât nhiêu canh cây giông như san hô, canh cây dai nhât vươn ra chưng ba bôn mươi met.

Ma trên canh cây bo đây trăn lơn, mây con trăn nay cung cam nhân đươc hơi thơ cua Diêp Pham tât ca đêu ngâng đâu lên đung đưa.

Đâu lươi dai hơn môt met cua chung no thinh thoang co duôi, măt trưng nhin mây ngươi Diêp Pham. Khi thê cua nhưng con trăn lam cho ngươi ta cam giac không thê thơ nôi.

- Ma ơi, trên đao không thây chung, hoa ra đên đây liên hoan hêt. Vương Nhân Bang măng.

Ma Ngô Quang Bao không ngơ ve măt vui ve, anh ta đên đây chinh la vi răn bao.

Ngô Quang Bao muôn lên tương quân, vi công lưc không đu. Răn bao nay chinh la cưu tinh cua anh ta rôi. Bơi vi Tdn chi tiêu vân ơ đo, lên chưc cung câp bâc chinh la dưa vao công lưc.

- Răn bao măc du tôt, nhưng chung ta cung phai dư lai mang sông. Diêp Pham noi.

- Ra tay trươc thi chiêm đươc lơi thê, giêt! Đê Thiêt kêu lên. Diêp Pham gât đâu, Can Tương chơt loe bay ra ngoai, môt cai đâu to như thung nươc lơn bay ra ngoai.

Ma Ngô Quang Bao nhanh chong vot tơi chăt đưt đâu con trăn không lơn trươc măt, tay lai mô bung, môt qua lơn như trưng ga đươc Ngô Quang Bao đăt vao trong ba lô.

Lao Ngô thât đung la co tay mô răn, hơn nưa lân nay chuân bi đây đu. Trươc nghe Diêp Pham noi vay răn đăc biêt day, dao mô răn lân nay đêu la chê tao đăc biêt.

Diêp Pham giêt răn trươc, Ngô Quang Bao chuyên lam công tac mô răn.

Giêt răn môt hôi thu hoach cung không tê lăm, cho anh ta bay tam miêng răn bao rôi. Ma mây ngươi Vương Nhân Bang chưa kip chu y nhưng thư nay, chi giêt răn thôi.

Đê Thiêt thây ghen ghet, cung sai môt câp dươi đi mô răn. Tuy nhiên, câp dươi kia tay chân co hơi châm môt chut, ngươc lai bi môt con răn căn vao miêng.

Tuy keo đươc ngươi ra nhưng ngươi nay chi con nưa đâu đây mau con lây lai lam gi.

Đê Thiêt biêt, Tư Thân công lưc cao lăm. Hăn chăng nhưng co thê giêt răn, hơn nưa con dư lưc đê bao vê câp dươi mô răn. Đê Thiêt chi co thê than thâm trong long.

Đung luc nay Diêp Pham dưng lai.

- Sao không nôi nưa, lây thêm môt chut nưa. Ngô Quang Bao nong nay.

Đê Thiêt đi xuông vưa thây, lâp tưc trơn măt.

Môt con trăn lơn đương kinh trưng môt met đang ơ ông dân trưng măt nhin Diêp Pham, ca ngươi toan mau đo.

Ma trên đâu co mao lơn như mao ga, to như ban tay. Miêng ha ra lươi co ba nhanh, tưng cai giông như dây thưng dai năm sau met, co thê kêt lai trên không trung, rât linh hoat.

Râm.

Đê Thiêt lam hai cai sang, viên đan chi đê lai vêt mơ trên thân răn rôi rơi xuông.

Ngay ca ngươi răn cung chưa xuyên vao, con mau răn, cang không nhin thây môt giot.

Con răn nôi giân, đâu lươi đôt nhiên băn ta, nươc bot mau hơi hông băn ra theo.

Đê Thiêt sưng sôt vôi vang tranh, Tuy nhiên, sung băn tia cua y bi nươc bot đo băn vao, sung trương cưng như vây lai bi căt thanh hai đoan rơi xuông.

- Con nay gân giông con răn, gân băng răn tinh rôi, môt chut nươc miêng không ngơ co thê lam gay sung trương. Lưc công kich nay qua thưc không dam tương tương. Đê Thiêt ve măt sơ hai.

- Co le la xà vương. Diêp Pham noi, Can Tương bay ra ngoai, con răn nay dương như đăc biêt linh mân, ha môm phun môt cai, nươc bot giông như mưa điên cuông băn ra. Can Tương đên cach không xa ngươi no cung bi nươc bot lam cho lêch hương.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Tình Yêu Cũng Giống Như Tiền Vậy

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 28Điệp Luyến Vân Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Số chương: 81


Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân )

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 260


Giang Nam Kiều Nương Tử

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10