Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 2884: Hình Như Là Thông Điệp Cuối Cùng.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Ý của Chủ tịch Tra là nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không thực hiện dự án này, các ông đồng ý đem nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới cho chúng tôi phải không? Diệp Phàm trong lòng phấn khởi.

- Tôi nói với cậu mấy câu này, đương nhiên là đồng ý cho các cậu. Việc này cũng không thể nói là cho các cậu bởi vì chủ của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không sẽ là hai tập đoàn chúng ta sở hữu.

Tuy nhiên, quan trọng là vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật còn cần phải bàn bạc thêm. Đương nhiên, các cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không rao giá trên trời, có thể đổi thành cổ phần tương đương để đầu tư.

Nếu nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không do tập đoàn Chính Hà chúng tôi nắm cổ phần khống chế mà nói chúng tôi còn có rất nhiều điều kiện ưu đãi.

Hơn nữa, về vốn đầu tư còn có thể đầu tư thêm. Chủ tịch Tra nói, xem ra, bọn họ vẫn muốn nắm cổ phần khống chế.

- Ha ha, những thứ khác chúng tôi đều có thể nhượng bộ thích hợp nhưng về xây dựng nhà máy mới với cổ phần khống chế chúng tôi tuyệt đối không nhượng bộ.

Điểm này xin Chủ tịch Tra sáng suốt suy nghĩ. Dù sao chúng tôi cũng là doanh nghiệp nhà nước lớn, hơn nữa còn thuộc quản lý của Ủy bản quản lý giám sát tài sản nhà nước và tỉnh Thiên Vân.

Trước kia không cần nói các ông nắm cổ phần khống chế, ngay cả góp vốn cấp trên cũng không đồng ý. Tuy nhiên, hiện giờ Tập đoàn chúng tôi giảm xuống do Tỉnh Thiên Vân và ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước cùng quản lý nên chính sách cũng rộng rãi hơn.

Chỉ có điều, về chuyện cổ phần khống chế, mặc dù là lãnh đạo tập đoàn chúng tôi đồng ý, nhưng cấp trên nhất định sẽ không đồng ý. Diệp Phàm thái độ vô cùng kiên quyết.

- Ha ha, chỉ cần có chính sách rộng rãi, chúng ta hoàn toàn có thể xuất lực thuyết phục cấp trên phải không? Đối với chính sách của Trung Quốc, chúng ta có chuyên gia nghiên cứu.

Góp vốn vào nhà máy thiết bị điện lực của tập đoàn Hoành Không, tập đoàn Chính Hà chúng tôi nắm cổ phần khống chế cũng không phải trăng trong nước hoa trong kính.

Chỉ có điều quan niệm của Tổng giám đốc Diệp phải thay đổi mới được. Vì sao các cậu nhất định phải nắm cổ phần khống chế, do chúng tôi nắm cổ phần khống chế không được sao?

Hơn nữa, về nhân viên, lãnh đạo của tập đoàn Chính Hà mạnh hơn tập đoàn các cậu.

Đây là một việc không thể tranh giành, hơn nữa sau khi nhà xưởng mới được thành lập chúng ta chắc chắn sẽ không cần nhiều người như vậy.

Nếu do chúng tôi nắm cổ phần khống chế các cậu cũng sắp xếp xong một ít những người này có phải không? Nếu không, do các cậu nắm cổ phần khống chế, tôi biết được đây là việc khó giải quyết đối với một công ty nhà nước của Đại lục.

Đến lúc đó, chỉ sợ giảm biên chế sẽ gây sức ép ra một đống việc lớn, không chỉ ảnh hưởng đến nhà máy điện mà cả tập đoàn các cậu. Chủ tịch Tra giọng đúng thật là sắc bén, một câu đánh trúng điểm yếu hại của Diệp Phàm.

- Lãnh đạo cấp cao của Tập đoành Hoành Không không bằng tập đoàn Chính Hà của ông, điểm này tôi thừa nhận. Nhìn hiệu quả và lợi nhuận của các ông chúng tôi không thể không thừa nhận điểm này.

Điểm này không phải múa mép khua môi là có thể làm được. Chúng tôi cũng sáng suốt nhận thức được điểm này còn chêch lệch lớn với các ông.

Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã dứt khoát, trong lãnh đạo tập đoàn cũng như lãnh đạo các công ty con đều có thay đổi lớn.

Những thứ không cần thiết, chế độ nặng nề, nhân viên chúng tôi đều xem xét để có những điều chỉnh thích hợp.

Tôi muốn tạo ra tập đoàn Hoành Không là một con tàu sân bay không phải là một chiếc xe trâu kéo. Diệp Phàm tin tưởng mười phần.

- Ha ha, Tổng giám đốc Diệp quyết tâm và tin tưởng khiến tôi khâm phục. Tuy nhiên, Ban giám đốc Tập đoàn Chính Hà chúng tôi cảm thấy nếu chúng tôi có thể nắm cổ phần khống chế của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không có lẽ tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn.

Chúng tôi sẽ đem đến cho nhà máy các cậu những ý tưởng cùng với một số phương pháp quan lý của tập đoàn Hoành Không chúng tôi.

Thậm chí cả một số khoa học kỹ thuật mới nhất của tập đoàn Chính Hà cũng sẽ đưa về đó. Dù sao, cho đến lúc đó nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không cũng do tập đoàn Chính Hà chúng tôi nắm cổ phần khống chế.

Nhà máy thiết bị điện lực hiệu quả lợi ích tố, vô hình trung cũng có thể tăng thêm lợi nhuận có phải không. Nói trắng ra, có thể giảm bớt một gánh nặng lớn cho các cậu.

Tổng giám đốc Diệp, vì sao các cậu nhất định phải nhìn chăm chú vào nhà máy thiết bị điện lực. Hơn nữa, chúng tôi nắm cổ phần khống chế không phải các cậu cũng giữ lại cổ phần chỉ hơi kém chúng tôi.

Và chúng tôi còn có thể kéo theo nhiều bạn bè đến hợp tác, khiến nhà máy thiết bị điện lực sớm được giải vây. Thậm chí có thể phát triển lên. Chủ tịch Tra vẫn muốn nắm cổ phần khống chế.

Diệp Phàm hiểu được, lãnh đạo tập đoàn Chính Hà vẫn khá kiêng dè lãnh đạo tập đoàn nhà nước.

Đó chính là một ít khiếm khuyết của công ty nhà nước. Không phải người nào đó hoặc trong thời gian ngắn có thể loại bỏ, cái này cần có thời gian để thay đổi.

Điểm này Diệp Phàm cũng có thể hiểu, tập đoàn Chính Hà sợ đầu tư của mình đến lúc đó trôi theo dòng nước. Ngay cả tập sự kiện Chu Đống cũng làm cho ban giám đốc khá rụt rè.

- Chủ tịch Tra, không phải tôi muốn ôm cổ phần khống chế của nhà máy thiết bị điện lực. Chủ yếu là còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Thứ nhất là vấn đề chính sách, thứ hai chính là đối với tập đoàn Hoành Không, cấp trên sẽ đầu tư hơn một trăm triệu.

Mà hơn một trăm triệu này ba phần trong đó chắc chắn là được đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực.

Các ông đầu tư tám trăm triệu đã muốn nắm cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện lực thì làm sao có thể. Nếu tập đoành Chính Hà thật sự muốn nắm cổ phần khống chế, vậy cũng phải nắm 51% cổ phần mới có thể khống chế.

Mà 51% cổ phần của nhà máy thiết bị điện lực đâu chỉ giá trị tám trăm triêu. Hơn nữa, các ông nói giảm biên chế, vấn đề này tập đoàn cũng sẽ không đồng ý.

Nếu các ông có thể tăng thêm đầu tư, cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện lực nhưng cũng phải sắp xếp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của nhà máy. Diệp Phàm thay đổi chiến thuật, tin rằng chỉ với điểm này tập đoàn Chính Hà cũng ăn không tiêu.

Quả nhiên, Chủ tịch Tra sau khi nghe xong có vẻ trầm ngâm.

Tra Thái Lâm đứng bên cạnh nhìn Chủ tịch Tra một cái nói: - Tổng giám đốc Diệp, nếu tính đầu tư của các anh mười mấy năm lũy kế nhà máy thiết bị điện lực của các anh đạt đến ba tỷ.

Nhưng mười mấy năm đó tiền đầu từ của Chính Phủ cũng không chắc đã toàn bộ đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực.

Nghe nói có một phần để cấp phát tiền lương. Còn có phúc lợi và lãi vay ngân hàng.

Trên thực tế tiền mặt đầu tư vào nhà máy thiết bị điện lực không đến hai trăm triệu. Hơn nữa, hai trăm triệu này vẫn là lũy kế đầu tư các năm.

Đến hiện giờ, nhà máy thiết bị điện lực của các anh lạc hậu. Nhiều năm qua, nhà xưởng và thiết bị của các anh giá trị bao nhiêu tiền?

Lúc trước khi La Mễ Cách Lâm xây dựng công ty Chính thông đã mời chuyên gia đánh giá giá trị tài sản nhà máy thiết bị điện.

Bỏ qua nợ nần không nói, chúng ta đã xem qua bản đánh giá. Nhà máy thiết bị điện lực các anh giá trị không được 1, 5 tỷ.

Nếu tính cả nợ chỉ sợ nhà máy thiết bị điện lực các anh không đáng một đồng. Hơn nữa, vẫn phải thêm vào vài trăm triệu.

Mà tập đoàn Chính Hà chúng tôi đầu tư tám trăm triệu, là đang giảm gánh nặng cho các anh, hơn nữa còn để cho tập đoàn Hoành Không các anh có một bộ phận cổ phần, nói ra thì coi như chúng tôi nửa quyên góp nửa đầu tư rồi.

Tra Thái Lâm có lý có cứ, người này thật đúng là cố vấn của tập đoàn Chính Hà. Vừa nói rồi vừa lấy ra tài liệu để chứng minh.

- Ha ha, đó là chuyên gia cho các anh đáng giá cũng không được tập đoàn chúng tôi đồng ý.

Hơn nữa, các ông chỉ đánh giá nhà xưởng cùng máy móc thiết bị, còn đất đai cũng không tính.

Nhà máy chúng tôi còn có công nhân kỹ thuật cao, chúng tôi còn có trọn bộ kỹ thuật sản xuất thiết bị điện lực, cùng với công nhân lành nghề.

Những thứ này đều là tài sản quý giá. Tài sản hữu hình cùng tài sản vô hình cộng lại cũng không phải là số âm rồi.

Phải biết rằng, lúc đó cũng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể có được tạo dựng được đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Đây là nhân tài kỹ thuật, công nhân lành nghề.

Nếu các ông dùng tám trăm triệu để xây dựng nhà máy mới, chỉ là công nhân như vậy cùng với kỹ thuật cũng khiến các ông bận đủ mấy năm.

Mây năm này có hiệu quả không cũng không thể nói trước. Nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không đã qua mười mấy năm phát triển.

Hơn nữa cấp trên quan tâm, bộ máy quản lý dây truyền sản xuất chuyên nghiệp không phải là có thể có được trong vài năm. Diệp Phàm đương nhiên là cứng rắn đưa ra một số lý do qua loa tắc trách rồi.

Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết những lý do này có chút gượng ép, nhưng cũng có lý.

- Ha ha, nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không có thể mang cho chúng tôi một số công nhân lành nghề và kỹ thuật.

Nhưng cho chúng tôi một gánh nặng lớn hơn. Bởi vì các anh yêu cầu chúng tôi phải giữ lại cả ngàn người.

Theo quan điểm của chúng tôi, căn bản là không dùng được nhiều người như vậy. Phải giảm biên chế một nửa. Nếu quả thật phải giảm biên chế, chế độ hưu trí và phúc lợi cho gần hai nghìn người thất nghiệp là một khoản tiền lớn. Tra Thái Lâm nói.

- Cho nên về vấn đề này có nhiều chuyện phiền toái. Hơn nữa, ngay cả chính sách muốn có một bước đột phá cũng tương đối khó khăn. Đương nhiên, nếu các anh có thể nâng cao mức đầu tư chúng tôi có thể suy xét cho các ông nắm cổ phần khống chế nhà máy.

Diệp Phàm nói.

Hơn nữa Diệp Phàm cũng đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Cần gì cứ kiên quyết nắm cổ phần khống chế nhà máy thiết bị điện Hoành Không?

Nếu tập đoàn Chính Hà đồng ý đầu tư một khoản tiền lớn sang chỗ khác. Diệp Phàm còn có thể dùng khoản tiền này để thành lập một công ty mới.

Ví dụ như đồng chí Khương Quân hiện tại cũng đã xây dựng xong kế hoạch công ty xây dựng Hoành Không rồi.

Mấy năm nay ngành bất động sản thịnh vương, cả nước xây dựng quốc lộ cùng cải tạo rất nhiều, có rất nhiều tòa nhà cùng quốc lộ phải xây dựng.

Chỉ cần có công trình là kiếm được tiền, làm gì phải ôm nhà máy thiết bị điện lực không nhả, có thể thay đổi suy nghĩ thay đổi cách nhìn.

Diệp Phàm còn có suy nghĩ rất lớn đó là lợi dụng quân khu Việt Châu đổi đất muốn làm xưởng đóng tàu phát triển chuyên nghiệp, cùng với cải cách đổi mới dây truyền sản xuất.

Hơn nữa, nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không không phải bán cho tập đoàn Chính Hà mà tập đoàn Hoành Không vẫn có thể nắm được cổ phần nhất định.

Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, tập đoàn Chính Hà tính toán tuyệt đối hơn hắn. Muốn bọn họ đầu tư nhiều tiền hơn đoán chừng là rất khó. Tuy nhiên, khó hơn nữa cũng phải tranh thủ.

- Bảo chúng tôi tăng vốn đầu tư là tuyệt đối không thể, hơn nữa, đánh giá mà nói dù tám trăm triệu thì chúng tôi đã thâm hụt nhiều lắm.

Chính là các anh đem nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không bán cho chúng ta cũng không đáng tám trăm triệu. Nếu không thể cho chúng tôi cổ phần khống chế chúng tôi thiệt nhiều lắm.

Chúng ta người làm ăn nói chuyện làm ăn, tất cả mọi người đều biết chuyện. Nếu không thể có cổ phần khống chế, chúng tôi phải suy nghĩ lại việc đầu tư rồi. Chủ tịch Tra ra vẻ ra thông điệp cuối cùng.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Nô Thê Muốn Xoay Người

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 100