Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3056: Chăng Phai Thanh Yêu Tinh.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát UyTuy nhiên, Diêp Pham lai thay đôi, Can Tương xoay tron bay trơ vê, âm, quet qua mao răn môt chut, lâp tưc căt đưt xuông môt manh như ngon tay.

Con răn bi đau, tưc giân rôi.

Toan bô đuôi răn quây môt cai, ca ngươi đôt nhiên bật lên lao vê phia Diêp Pham. Ca ngươi răn vươn ra thât sư doa ngươi, giông như la môt ông nươc đe xuông.

Mây ngươi Đê Thiêt bay tam cây sung nhăm ngay vao con răn không lô ma băn.

Lôp bôp, đung đung giông như đâu rang nô.

Tuy noi viên đan không thê băn xuyên qua ngươi răn nhưng lưc viên đan băn vao con răn cung rât lơn. Khiên cho con răn đang lao vê phia Diêp Pham bi mây viên đan băn vao cung meo mo rơi xuông.

Con răn không lô dung cai đuôi ôm lây ông dân, kêu Ngao môt tiêng.

Phia sau nhưng con răn nho hơn đêu tao thanh bưc tương răn tân công vê phia mây ngươi Diêp Pham.

Trong khoang thơi gian ngăn, mây ngươi Đê Thiêt bân rôn, ưng pho vơi đam răn nho nay.

Ma con răn không lô dung đuôi quây trên đương ông, ca ngươi như đang chơi nhay dây xoay tron đên trươc măt Diêp Pham.

Diêp Pham dung con dơi, lâp tưc băn lên đâu con răn không lô cao hơn mươi met. Mây ngươi Anh không cân thân môt ngươi bi răn căn đưt ngang ngươi.

- Chêt tiêt! Đê Thiêt tưc giân gao lên, mây ngươi đêu chêt hêt rôi, hai qua lưu đan bi y nem vê phia con răn.

Râm môt tiêng nô vang.

Trong sương khoi, Diêp Pham phat hiên con răn không lô bi rach mao. Hăn lâp tưc dung Huyêt Trich Tư.

Con răn vưa thây đươc vât quai la Huyêt Trich Tư, lâp tưc hoang sơ. Bơi vi đâu cua Huyêt Trich Tư co chut giông hinh rông. Rông chinh la tô tông cua loai răn.

Con răn không lô binh tinh nhin chăm chăm Huyêt Trich Tư cua Diêp Pham.

Diêp Pham tim cơ hôi, Trac Tinh Chi hung hăng băn ra.

Bôp bôp hai chi bay ra, măt to như qua trưng vit cua con răn không lô bi Trac Tinh Chi đâm pha, lâp tưc hiên ra hai lô thung đây may.

Ngao

Con răn không lô điên cuông rôi, ca ngươi uôn eo loan lên, ha môm loan căn, đuôi quây loan lên. Ngay ca đông bon cung bi căn không it.

Ngô Quang Bảo vưa thây lâp tưc trươt đên bên canh ông dân, đao đăc chê rach lên bung răn.

Râm, lân nay Răn chua mât linh rôi, chi môt vêt rach nho, con răn không lô kip phan ưng, bung chui xuông. Ngô Quang Bảo vôi muôn tranh, Tuy nhiên, công lưc qua thâp, khinh công không dung đươc.

Môt chân bi con răn không lô đăt ơ ông dân. Vương Nhân Bang vưa thây, vôi vang băn sang keo ra, không ngơ keo không ra.

Môt mui tanh đâp vao măt, Vương Nhân Bang thiêu chut nưa thôi ngât đi. Hăn không quan tâm, Nhu cưc đao đâm vao bung Răn chua.

Ket

Nhu cưc đao thât đung la đâm vao, con răn không lô bi đau quăn quai, Ngô Quang Bảo bi keo rơt xuông.

Diêp Pham vôi vang dung nôi khi chuyên đem Ngô Quang Bảo keo đên ông dân, bên nay đơi cơ hôi.

Ca ngươi nhay lên trên ngươi con răn không lô, lâp tưc trươt đên bung no. Can Tương bay ra, rach môt cai dươi bung con răn lơn.

Cai nay co hiêu qua.

Bung răn chua bi Can Tương mô ra môt vach dai đên môt met. Diêp Pham cung Can Tương xoăn môt hôi ơ bung con răn không lô, mau tươi phun như mưa.

Con răn không lô kêu tham môt tiêng, quây đuôi bo đi. Con dơi cua Diêp Pham nhân cơ hôi bay ra muôn lây Răn bao ra.

Tuy nhiên, hơn mươi con răn nho lai tân công lai đây.

Diêp Pham đanh phai quay con dơi lai, trơ măt nhin răn chua chay xuông dươi.

Đang tiêc, răn bao nay chăc chăn phai băng trưng khung long. Diêp Pham thâm nghi, Can Tương lai băn ra, tưc giân đên mưc đâm loan môt hôi. Lâp tưc ba bôn con răn bi Diêp Pham tan sat.

Ma Ngô Quang Bảo la điên cuông mô bung răn lây răn bao. Ông gia nay du la nhăt vang cung không nhanh như vây.

Cac cac cac

Đung luc nay truyên đên tiêng kêu cua đan chim la.

- Không tôt, mau đi xuông! Diêp Pham het lơn, đôi măt ưng phat hiên chim la không ngơ bay tưng con chui qua khe nui, Ôi me no, không ngơ cung biêt cai nay, thông minh rôi.

Diêp Pham đi đâu giêt mơ môt đương mau phong xuông dươi.

Đan chim la không ngơ bo măt Diêp Pham, tưng con đêu xông vê phia xac nhưng con răn băt đâu ăn.

Hơn nưa, đan chim la hinh như cung biêt răn bao. Co con chim chuyên đi tim trong bung răn chon cai nay đê ăn.

Trong khoang thơi gian ngăn, hang trăm con chim la lao vao xac nhưng con răn, chim va răn hôn chiên môt đoan.

Mây ngươi Diêp Pham lăng le trươt hơn trăm met mơi dưng lai.

Phia dươi truyên đên tiêng va cham cua binh khi. Diêp Pham nem ra môt qua đan sang, vưa thây canh phia dươi lâp tưc trơn tron măt.

Phia dươi thât đung la nao nhiêt, co môt khu rât lơn, mây chuc ngươi đang đanh nhau.

Ky la chinh la tât ca đêu không ai dung sung, đêu dung binh khi hoăc quyên cươc trưc tiêp.

Ma thi thê cua Răn chua mơi vưa bi hăn giêt chêt đang năm trên đât, co le nhưng ngươi nay đêu muôn gianh răn bao.

Không lâu, Diêp Pham phat hiên Phi Thanh Sơn đang đanh nhau vơi môt đam ngươi Anh. Ma Tây Môn Hông ca ngươi đây mau, Tuy nhiên ông ây rât anh dung, giay dua ôm nhau vơi môt tên ngươi Nga.

- Bon ho đoi không chiu đươc, co le đan tân lương tuyêt, cho nên lao vao đanh nhau tay không rôi. Ngô Quang Bảo kêu lên.

Diêp Pham nhin xuông môt cươc đa vao ngươi lao ngươi Nga đang năm trên ngươi Tây Môn Đông Hông, că ngươi băn ra ngoai như môt viên đan.

Bao Nghi vôi va chay nhanh đên lây nươc vao lương khô ra. Tây Môn Đông Hông không mơ nôi miêng, Bao Nghi cư nhet vao.

Diêp Pham lai bươc môt bươc đên trươc măt Phi Thanh Sơn, tat môt cai lam ba đôi thu nga bô nhao xuông dươi đât.

- Dưng tay hêt lai, nêu không toan bô phai chêt. Diêp Pham dung Sư Tư Hông, môt tiêng rông như sâm set nô tung, lâp tưc moi ngươi đêu dưng tay.

Tuy nhiên, Diêp Pham không phat hiên, vach tương đa vưng chăc đươc khoa lai băng xich săt luc nay run rây môt chut.

- Tư Thân, câu cung đên rôi! Luc nay tiêng Lac Phu vang lên.

Bên nay Vương Nhân Bang vôi vang đem tât ca ngươi cua Tô đăc nhiêm A tâp trung lai phân phat nươc ngot va lương thưc.

Ma tô Hông Quân va tô Lam sơn Hô chi co thê khô căn nhin cac đôi viên Tô đăc nhiêm A găm lương khô uông nươc ngot. Đam ngươi cua ho chi co thê liêm môi khô nưt hoăc la nuôt chut nươc bot.

- Tư Thân, chia cho chung tôi môt chut co đươc không? Vi vi nhân cua nươc câu noi, nhiêu ngươi lưc lương lơn, muôn thuân lơi sông đê đi ra khoi đây kho khăn rât lơn. Đên luc đo cac câu cân chung tôi hô trơ. Nêu không, chung tôi chêt đoi hêt cac câu cung không co ưu thê gi. Bỉ Á Lac Phu noi.

- Đung, nêu cac câu không chia cho chung tôi, thi hơp tac cua hai chung ta luc nay bo rôi. Đên luc đo măc du chung tôi chêt hêt, cac câu co le cung không khac gi.

Môt đam ngươi Anh kiêu ngao het lên.

Bôp môt cai gion tan vang lên, tên kia bi Diêp Pham tat môt cai băn vao tang đa. Lâp tưc ve măt đây mau, mui cung sup xuông.

- Khôn khiêp, may cung dam huênh hoang trươc măt bô sao? Diêp Pham dung tiêng Anh măng.

- Ông đây liêu mang vơi may. Tên kia nay sinh ac đôc cô đông đông đôi hương vê phia Diêp Pham.

Râm

Đam ngươi Anh đang ho het trưng măt hoang sơ, toan bô đâu đêu xoay tron trên không trung, râm môt tiêng rơi xuông chân Diêp Pham.

- Vi nao con muôn thi thư đi lên. Diêp Pham khi phach mươi phân, chi vao mây ngươi Anh vân đang trưng măt nhin.

- Tư Thân, tư hay ra tay, thương lương đa. Đê Thiêt noi thâm môt câu vơi môt lao gia ngươi Anh nhanh chong tiên lên hoa giai.

- Noi như thê nao? Diệp Phàm cưng răn hoi.

- Răn bao cua Răn chua nay do Tô đăc nhiêm A cac câu giư, Tuy nhiên, mau răn cung thit răn phân cho chung tôi môt chut la đươc. Du sao hơp tac cung co lơi, nên không thi co le moi ngươi đêu chêt ơ đây. Đê Thiêt noi.

- Lac Phu, theo anh thi sao? Diêp Pham trưng măt nhin y.

- Quyêt đinh như vây đi. Hiên giơ chung ta phai đoan kêt lai môt chô, chô nay thât đang sơ, lam không tôt tât ca đêu chêt ơ đây. Lac Phu noi, biêt công lưc cua Tư Thân siêu cương, không co cach dung lưc.

Vi thê Diêp Pham xe bung răn chua ra, moc môt qua to như qua bong chuyên cât vao trong hôp dươi nhưng anh măt ghen ti.

- Moi ngươi ra tay, thit răn nay co dinh dương, mau răn cang la đô tôt.Không cân ngai, nhăm măt nhăm mui ăn, ăn đươc cang nhiêu cơ hôi sông cang lơn. Diêp Pham het lên.

Cac đôi viên Tô đăc nhiêm A uông nươc ngot xong cung co chut khi lưc, môt đam nhao đên dung đao căt thit răn ăn, vưa uông mau răn. Trong khoang thơi gian ngăn chô nay biên thanh đai tiêc răn.

Môi ngươi đêu ăn uông đên mau chay đâm đia ca ngươi.

Nhưng âm thanh quai di truyên đên, san đât dương như cung run sơ. Diêp Pham măt vưa thây lâp tưc săc măt kho coi.

Phat hiên chô hom đa lơn bi môt xich săt lơn như canh tay buôc lai.

Diêp Pham chi vao đo hoi - Đây la cai gi?

- không biêt, chung tôi cung vưa mơi đên đây, con chưa kip mơ quan tai đa phat hiên môt con răn lơn rơi xuông, tât ca moi ngươi tranh nhau cuôi cung thanh chiên loan. Phi Thanh Sơn lăc đâu.

- Cac ông không phai ơ thân điên sao? Diêp Pham hoi.

- Hoa ra la ơ bên canh, sau đo tât ca đâu thanh môt đoan, cuôi cung vong vo đên đây. Phi Thanh Sơn noi.

Đung luc nay hom đa giât giât.

- Bên trong co thê la xac ươp ngan năm, xich săt lơn như vây dung đê khoa đây, binh thương chinh la huyêt cương đăc biêt đang sơ. Nêu đê y ra, co le moi ngươi đêu xong đơi. Trương Ân Hao vưa noi vưa lây ra dung cu thăm do.

Không lâu, trên man hinh lơn cơ ban tay hiên ra môt hinh mau đo giông như măt cua môt thi thê, chăng qua rât mơ không thây ro lăm.

- Qua nhiên la huyêt cương.

Trương Ân Hao ve măt chơt sơ hai rôi biên mât.

- Huyêt cương lơi hai như thê nao? Vương Nhân Bang hoi.

- Binh thương xac chêt đêu sơ anh sang, ma huyêt cương vi thơi gian dai chiu khi hâu khac nhau ơ cac khu vưc khac nhau, bon ho không sơ anh sang.

Chinh la giưa ban ngay cung dam ra ngoai hai ngươi. Ma huyêt cương phun ra mau tươi co đôc, chi cân bi nhiêm môt chut co thê ăn mon vao.

Bi nhiêm lên ngươi liên không con sưc đanh tra. Không lâu sau chi co thê chêt môt cach thông khô. Ma sư đau đơn nay đơn gian không phai la ngươi co kha năng chiu đươc.

Trương Ân Hao noi.

- Vây chăng phai thanh yêu tinh rôi sao? Diêp Pham hoi. - Tuy nhiên, bon ho chăng le sông lai sao?

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện 3

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 21


Liên Hoa Bảo Giám

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 528


Những lá thư không gửi

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 8


Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 77