Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3054: Lai Găp Lai.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Ha ha, thây không, lao gia nươc Nga kia, keo mui lao ta môt cai, co le phia dươi se phiêu anh măt. Dung lưc keo đên điêm đôc. Vương Nhân Bang nho giong cươi noi.

Bôn ngươi Diêp Pham nhin sang lâp tưc ha hôc môm, Lao gia nươc Nga keo mui xong lai môt đao tươc mât tai cua minh.

Ngươi nay giông như môt ke điên, vưa kêu to vưa uôn eo mông, măt đây mau tươi, hơn nưa , hinh như không co cam giac đau.

Không lâu sau, trên ngươi cung bi lao ta đâm trung bay tam đao, ma trên đâu chi con môt con măt, môt con măt khac chi con hôc măt trông rât doa ngươi, ca ngươi tât nhiên đây mau, không lâu nga xuông.

- Nêu không co con răn kia hô trơ, co le không lâu cung la trong tinh trang nay rôi. Soi vao gương, không co lưc tương trơ ơ ngoai, co le tât ca đêu thanh ke điên rôi.

Cuôi cung giêt chêt chinh minh. Hơn nưa, khi giêt minh không cam thây đươc cai gi, ngươc lai la thât sư kich thich.

Câu xem, ho got sach cai mui cua minh ma con cươi điên cuông, giông như đang chơi môt tro chơi kich thich vây. Ngô Quang Bao noi.

Sau nưa tiêng, môt vai đôi viên khac cung xong đơi hêt. Môi ngươi đêu la bao huyêt ma chêt, gương trên tương phu đây mau tươi.

Tuy nhiên, hinh như gương co thê hâp thu mau tươi, không lâu sau, gương khôi phuc lai binh thương, không thây mau tươi đâu nưa.

Chô mấy thi thê không lâu biên thanh môt bai mau, không lâu thâm xuông san nha không thây nưa. Giông như trươc mặt không hê xay ra chuyên gi.

Canh tương nay, lam năm ngươi Diêp Pham lạnh cả da đầu, đi đưng đêu co chut run rây.

- Bô chưa tưng nhat gan qua, hôm nay lân đâu tiên sơ đên mưc co cam giac muôn đi tiêu. Vương Nhân Bang kêu lên.

- Tôi cung muôn đi tiêu, thiêu chut nưa liên te ra quân rôi.

- Tôi tôi hơn âm môt chut. Trương Ân Hao ve măt ngương ngung noi.

- Cai gi, câu đai? Vương Nhân Bang ve măt kinh ngac nhin câu ta.

- Không co gi la, câu ta coi như không tê rôi. Chi tiêu môt chut, tôi đa sơm đai rôi. Ngô Quang Bao vưa lây khăn ra lau vưa noi.

- Ôi, chô nay đi ra ngoai thê nao mơi la vân đê lơn nhât. Hinh như đương ra đang ơ canh cai gương trên tương. Nêu phai đi cưa bên kia, không thê không bi gương thân bi lan đên gân. Môt khi bi tâp trung, đây chinh la con đương chêt. Diêp Pham cau may noi.

- Điêu đo la chăc chăn đây, pham vi ma lưc cua gương đat đên hơn mươi met. Nêu câu tân công thi pham vi cua no co thê đat đên ca phong nay. Ngô Quang Bao noi.

- Tôi thây con răn nay không bi anh hương, chung ta quay lưng vê phia gương chay đên. Ma trươc măt chung ta la con răn đang ha hôc môm ra ve muôn căn chung ta lam chung ta sơ tơi mưc không thê không lui vê phia cưa vao. Diêp Pham noi.

- Tôi thư trươc xem. Ngô Quang Bao noi.

- Anh không đươc. Công lưc cua anh yêu nhât. Hơn nưa chi co anh biêt thân điên ơ đâu.

Diêp Pham noi.

- Chinh bơi vi tôi yêu nhât cho nên tôi đi trươc. Ngô Quang Bao con chưa noi xong đa lui vai bươc đi nhanh vao pham vi cua gương. Diêp Pham nhanh chong không chê con răn nho căn vê phai Ngô Quang Bao.

Thât đung la linh, Ngô Quang Bao ra ve bi doa, bô măt hoang sơ sau đo nhanh chong lui vai bươc vao cưa đông.

Diêp Pham lam theo đung cach, đem Bao Nghi, Trương Ân Hao va Vương Nhân Bang đi vao.

Nhưng khi Diêp Pham đưa minh thi găp phiên toai, bơi vi, khi tiên vao pham vi ma lưc cua gương tât ca tư tương đêu tâp trung đôi pho vơi gương.

Không co cach không chê con răn rôi. Hô trơ ngươi khac khi anhkhông ơ pham vi ma lưc cua gương đương nhiên không thê duy tri tinh tao.

Ma con răn đo nho không ai khôn chê, căn ban no cung không hiêu đươc phai căn vê phia Diêp Pham. Hơn nưa, no cung không muôn mơ miêng. Du sao Diêp Pham cũng la chu cua no.

Diêp Pham lân đâu thi triên Cưu cung niêm hôn phât, luôn luôn hương con răn nho phat ra mênh lênh. Thiêt lâp mênh lênh băng hôn song thât tôt trươc đo, luôn luôn kich thich con răn nho đo.

Cuôi cung hăn căn răng lui vê phia gương.

May măn con răn đo nho con lưu lai môt chut hôn song cua Diêp Pham, đưa Diêp Pham vao đung cưa.

- Tôi nhơ ra rôi, đi xuông dươi, lôi nho nay co chut giông như công thoat nươc. Ngô Quang Bao chi vao lôi đi nho phia dươi chi co thê chui lot môt ngươi noi.

- Bên trong hinh như co nươc. Co thê chêt đuôi không? Vương Nhân Bang nhin noi.

- Bên trong đung la co nươc, Tuy nhiên, co khi co co khi không, phai xem vân may cua moi ngươi rôi. Ngô Quang Bao noi chui vao trươc, bôn ngươi theo sat sau.

Lân nay Vương Nhân Bang không may măn, đên lươt anh ta thi bi nươc nghen thiêu chut nưa mât mang.

Đên khi moi ngươi lôi anh ta xuông lôi nho, phat hiên anh ta ve măt đo như mông khi.

Diêp Pham đanh vai cai vao bung anh ta, anh ta phun ra mây cây côt nươc sau đo mơi tinh dây.

- Me kiêp, thiêu chut nưa đi găp Long vương rôi. Vương Nhân Bang giân dư măng môt câu.

- Phia trươc chinh la mach nươc ngâm rôi, Tuy nhiên co môt loai ca sâu rât lơn. Con lơn nhât dai đên hai ba mươi met, moi ngươi phai cân thân. Luc đo tôi đa nhin thây hai ngươi măc ao đen bi ca sâu căn nat.

Ngô Quang Bao noi.

Quay ngươi lai phat hiên bôn ngươi Diêp Pham ve măt đêu vô cung kho coi.

- Luc chung ta đi vao đa găp rôi, Tuy nhiên, đo không phai la ca sâu ma goi la ca sâu rông. Hơn nưa, cac anh co thê vươt qua, không tê, luc ây cac anh dung cach gi? Trương Ân Hao hoi.

- Luc ây la may măn thôi, toan bô đêu đi qua rôi mơi phat hiên Ngạc long ngư (Ca sâu rông) đuôi theo. Ma hai vi cua quôc gia khac đi châm nên bi ca sâu rông nuôt. Ngô Quang Bao noi.

- Tôi con tương cac anh co cach gi đi qua, vây thi xong đơi, chi co thê câu nguyên ông trơi đưng cho chung ta găp no. Nhưng tên đang chêt nay. Vương Nhân Bang măng.

- Điêu nay chăng le la cai sông ma chung ta đa tưng đi qua sao, sao co thê đên tân đây? Diêp Pham hoi.

- Co le con sông thông nhau dươi long đât, chay đên tân đây. Điêu nay noi ro đia thê ơ đây thâp hơi nơi cac câu vưa mơi vao. Ngô Quang Bao noi sau đo sưng sông hoi - Luc ây cac câu lam sao tim ra cưa?

- Tim cai răm, chung tôi bi tiêng noi thu hut.

Vương Nhân Bang noi, kê lai moi chuyên môt lân.

- Không giông cach chung tôi vao đây, chung tôi la đanh nhau vơi môt đam chim la vô y trôn vao. Cuôi cung liên vao môt mê cung dươi long đât. Ngô Quang Bao noi.

- Chim la hinh dan như thê nao, lưc công kich như thê nao? Vương Nhân Bang hưng thu.

- Noi la chim la cung không chuân xac. Chi bơi vi chung no co môt căp canh cho nên chung tôi goi thê.

Thât ra không giông như la chim, vât kia co thân thê giông con rêt, ngươi đây lông.

Tuy nhiên, bô măt lai không giông con rêt, ma la như măt chim. Trên thưc tê chinh la măt chim thân hinh con rêt, hơn nưa co môt đôi canh, nên biên thanh môt con chim la.

Con lưc công kich, thât đang sơ. Chu yêu la sô lương chung đông, che trơi phu đât ma đên, du dung sung đanh cung không xong.

Nêu lông cua no gim trung thi lâp tưc đau muôn chêt. Cuôi cung se gai da thit minh, gai đên mưc ca ngươi toan mau, đên khi lô xương ra mơi thôi rôi chêt đi. Thât dang sơ. Ngô Quang Bao noi.

- Chi mong loai đang sơ nay đưng đơi đanh chung ta ơ bên ngoai. Amen! Vương Nhân Bang lam dâu thâp trươc ngưc.

Khi chui ra, trươc măt xuât hiên môt mach nươc ngâm mau hông. Dong nươc tương đôi nhanh, đô cao tương đôi lơn.

Vươt qua con sông nay, qua môt thung lung thi co the đi vao chu điên rôi. Ngô Quang Bao noi - Luc đo chung tôi bi con chim la kia ep tiên vao trong sông sau đo lên bơ thi đên đây, sau đo đi qua thung lung la đên chu điên.

- Hinh như không thây bong dang cua Ca sâu rông? Vương Nhân Bang dung kinh viên vong do xet noi.

- Ca sâu long ơ đây rât la, mau vay cua chung va nươc sông giông nhau như đuc.

Nêu chung ân minh, không tân công thi căn ban không phat hiên đươc. Ngô Quang Bao noi - Trên ngươi no hinh như co kha năng tư nhiên băn ngươc anh sang va thiêt bi phân hinh vây.

Giông may bay tang hinh đươc sơn băng loai sơn đăc biêt vây

- Hoang đao nay tât ca đêu lam cho ngươi ta thay co môt nên khoa hoc hiên đai chiêm linh rât thân bi. Hay thât đung la co ngươi ngoai hanh tinh tưng đên thăm nơi nay? Bao Nghi hoi.

Đung luc nay bên canh cach đo không xa vang lên tiêng đan. Năm ngươi Diêp Pham nhanh chong năm lên phiên đa bên bơ sông.

Hai bên giao chiên kich liêt. Đan băn vao sông nươc tung lên.

Đung luc nay, dươi sông vang lên tiêng gâm gư, hơn mươi con ca sâu rông dai đên hai ba mươi met đa băt đâu tân công.

Trông nao nhiêt, hai bên đa mêt moi vi tân công cua đôi phương, lai con phai chông lai sư tân công cua ca sâu rông, nhât thơi bân rôn luông cuông tay chân.

- Là la Đê Thiêt hay là Bỉ Á Lac Phu, không thê đanh tiêp rôi, đanh tiêp hai bên hăn la phai chêt. Diêp Pham dung nôi khi truyên âm qua. Giong vân rât lơn đây, không ngơ co thê nghe thây trong tiêng sung.

Bên kia hinh như co phan ưng, tiêng sung tuy con nhưng cung không hương vê phia Diêp Pham.

- La Tư Thân sao, chung ta hơp tac giai quyêt bon ca sâu nay. Bên kia truyên đên tiêng cua môt ngươi tô Lam Sơn Hô cua anh.

Bơi vi luc trươc Diêp Pham cung Đê Thiêt, va Lac Phu cua Tô Hông Quân cua Nga đa vô tinh đên hoang đao nay. Tât nhiên ba ngươi đêu đên đây.

Hai bên hơp sưc lâp tưc khi thê tăng lên nhiêu.

Đâu vơi Ngac Long ( Ca sâu rông), hai bên đêu hơp lai. Lưc tân công cua Ca sâu rông cung yêu đi.

Diêp Pham phat hiên, bên Đê Thiêt cung co bay ngươi. Hơn nưa môi ngươi đêu uê oai, mêt không chiu nôi.

Cac cac cac

Mây tiêng như tiêng vit kêu vang lên, môt đôi viên tô Lam Sơn Hô kêu tham môt tiêng, đôt nhiên bi con gi căp lên không trung.

Không lâu, đâu cua đôi viên nay rơt xuông, vân con nguyên nưa ngươi đâp xuông trươc măt Diêp Pham.

- Không tôt, đan chim la đên đây, mau trôn đi. Ngô Quang Bao kêu lên.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Món Nợ Ngọt Ngào

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 82


[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 63


Cao Quan

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Số chương: 650


Miracles In December

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 30


Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 6