Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Quan Thuật Chương 3021: Bao Nổi Trong Đại Điện.

Chương trước: Chương 2006: Lang Phá Thiên Phát Uy- Sư đê nhan lưc cua câu thât không kem. Ngưu Ly cươi noi.

- Ngươi co chut công lưc co thê theo sơi giây nay leo xuông nhưng nêu ngươi binh thương thi lam sao xuông đươc? Hay la dươi đây không co đê tư binh thương? Diệp Phàm hoi.

- ha ha, trong phai không co ngươi binh thương. Đao si binh thương đêu ơ trên nui. Ngưu Ly noi, danh đap lên dây trươc không ngơ dung chân ôm lây dây trươt xuông dươi, giông như chơi nhay dây trên cao.

Anh ta con liêc nhin Diệp Phàm môt cai.

"Muôn thi công kinh vơi tôi, anh con non lăm". Diệp Phàm trong long khinh thương nghi, nhe nhang nhay dưng lên dây, hơn nưa căn ban cung không dung chân đi, co ve như chân đăt lên dây thưng se đưt ngay.

Ngưu Ly lâp tưc sưng sôt, măt co chut đo lên.

Y cang đôc hơn, tôc đô nhanh gâp đôi. Tuy nhiên, chơ y xoay đâu lai la luc măt đa đo lên.

Diệp Phàm ngươi ta nhan ha đi theo, môt bươc cung không rơi xuông. Con minh tran đa đô mô hôi, sư đê ngươi ta dương như không tôn chut sưc lưc nao.

- Công lưc cua sư đê thât tôt, tuôi tre tai cao. Ngưu Ly thơ dai.

- Ha ha, tôi chi co chut Khinh Thân Đê Tung Thuât thôi. Nêu noi vê thưc lưc, thi không băng sư huynh rôi. Diệp Phàm cươi noi.

- Khinh công lơi hai, tin tương công lưc sư đê cung không nông. Ngưu Ly cam thây muôn tim lai chut thê diên, nưa phut sau mơi đên chân nui.

Chân nui đêu la nhưng cây đai thu. Tuy nhiên, Diệp Phàm kinh ngac phat hiên cung không co phong ôc cung điên, du la mai nha tranh cung không co, vây cac đê tư cua phai Lao Sơn ơ chô nao không ro rôi.

- Chung ta ơ kia. Ngưu Ly khe mim cươi giơ tay chi vao khôi đa lôi ra ngoai.

Diệp Phàm dung đôi măt ưng mơi phat hiên ra môt chut manh môi. Hoa ra trên nui đa nhô ra co rât nhiêu hang đông.

Hơn nưa, nhưng hang đông nay đêu co cưa gô, co le đây la chô ơ cua phai Lao Sơn.

- Trong hang không phai la âm thâp sao? Diệp Phàm hoi.

- Tô tiên cua chung ta rât thông minh, chon đia điêm đâu tiên rât tôt. Rôi sau đo khi xây dưng dung biên phap rât tai tinh nên đa ngăn đươc nươc rôi.

Hơn nưa hang đông nay bên trong cung đao rât tuyêt, giông như trong cung điên. Bên trong môi hang co môt căn phong, con co phong khach, phong bêp

Vân đê thông gio cung rât tôt. Đương nhiên, đôi vơi cao thu Tiên Thiên Đai Năng Gia thâm chi la công lưc cao hơn ma noi sông trong hang đa cung không phai la kho.

Quan trong la săp xêp. Hang đông nay chung tôi co thê bai binh bô trân cao thu tai đây như vây đên ay đa hơn môt nghin năm rôi.

Đương nhiên, cô xưa nha vê sinh đêu săp xêp it môt it. Sau đo phai đa cai tiên, hiên tai môi phong ngu đêu co môt phong vê sinh.

Cac đê tư luyên công xong co thê tăm, rât thoai mai. Hơn nưa trong phong cung co ti vi may tinh đu hêt. Ngưu Ly noi.

- Đê co cuôc sông tôt cho ngươi trong phai như vây sư huynh la ngươi quan ly phai co le phai lao tâm rôi. Co le mươi triêu cua lao Ly la cac anh lây đê cai tao nha vê sinh co phai không? Diệp Phàm noi kheo.

- Ha ha, không cân noi kho nghe như vây. Tôi thưa nhân chi dung đê cai tao hang đông.

Tuy nhiên, đa sô đêu dung đê trang bi điêu hoa không khi. Câu cung biêt, sơn đông nay điêu hoa không khi phiên toai hơn ăn măc va kiên truc cac thư nhiêu.

Vi đây la đa nui day, muôn lam môt cai hang cung phiên phưc. Hơn nưa, phong cua chung tôi cung tương đôi nhiêu không thua môt khach san ba sao. Ngưu Ly noi.

- Cai gi? Cac anh ơ trong hang nui con dung điêu hoa không khi. Thât đung la biêt hương thu. Nêu viêc nay đê lao Ly biêt co le se hôc mau đây. Diệp Phàm hư noi.

- Cho nên, sư đê ngan van lân đưng đê lô. Ngưu Ly môt chut không cho la nhuc. Sau đo noi - Đơi găp chương môn tôi trươc tiên noi vơi ông ây chuyên câu quyên tăng mươi triêu.

Ông ây vui, chuyên canh tranh phân hông yêu yêu cua câu se đươc quyêt đinh co phai không? Nêu không, chi vơi miêng ngoc ưng nay con co chut kho khăn.

Du sao, ngươi co miêng ngoc nay co le mây chuc năm không xuât hiên.

- Sư huynh chinh la sư huynh rôi, tôi thuân miêng noi mươi triêu không ngơ anh cho la thât sư. Diệp Phàm châm choc noi.

- Thuân miêng noi, chăng le câu không quyên tăng mươi triêu sao. Tôi giai thich ro rang vơi câu nhe, không co thi không co không thê loan noi.

Ngươi tre tuôi bây giơ tinh xâu chinh la chô nay. Nêu đê chương môn biêt câu noi dôi, vây phân hông thiên yêu cua câu cơ ban la xong rôi.

Đôi vơi câu không thê lam gi, câu co thê trơ vê đi. Đên luc đo đưng trach tôi đa không nhăc nhơ câu.

Sư phu cung Phi sư ba quan hê tương đôi tôt. Tuy noi sư phu hiên giơ gia rôi nhưng vân nhơ Phi sư ba đây. Ngưu Ly ve măt kinh ngac nhin Diệp Phàm.

- Ha ha, yên tâm, nêu anh trưc tiêp đem Phân Hông Thiên Yêu cho tôi thi tôi quyên tăng mươi triêu không thanh vân đê. Diệp Phàm cươi noi.

- Vây không đươc. Du câu đem nui vang đên cung không thê. Đây chinh la quy đinh cua tô tông.

Môt khi phân hông thiên yêu thanh thuc se chiêu khai đai hôi luân vo canh tranh. Hơn nưa chi co đê tư co năng lưc manh va nhưng đê tư hach tâm mơi co tư cach tranh tai.

Trươc kia Phi sư ba chinh la đê tư hach tâm mơi co thê co đươc miêng ngoc đê tham gia canh tranh phân hông thiên yêu nay.

Đang tiêc la sư phu cua tôi không co tư cach nay, lam hai tôi cung không co tư cach đi canh tranh. Tuy nhiên, phân hông thiên yêu cung kho đươc.

Binh thương đêu phai chưng hai mươi năm mơi thanh thuc môt lân. Ngưu Ly noi.

- Phân hông thiên yêu rôt cuôc la vât gi? Nghe anh noi như vây hinh như la hoa qua gi đây. Diệp Phàm cam giac hiêu ky.

- tôi cung không ro rang lăm, phân hông thiên yêu trong phai rât nôi tiêng. Nhưng chi co đê tư đa tranh gianh đươc phân hông thiên yêu mơi biêt đươc đo la cai gi. Tuy nhiên, bon ho đêu giư môm giư miêng. Đây la bi mât lơn nhât trong phai, tât ca ngươi biêt đêu không đươc truyên ra ngoai. Hơn nưa, chi cho nam đê tư canh tranh, nư đê tư không đươc. Ngưu Ly noi.

- Phân hông thiên yêu nay chăng le la my nư? Diệp Phàm noi đua.

- Đep cai răm, câu đâu dưa muôn lôn xôn nay no. Tai sao co thê la my nư.

Tôi suy nghi hăn la môt vât co công dung giông như nhân sâm mây trăm năm tuôi.

Ngươi danh đươc sau khi dung se trơ lưc đôt phat it nhât hai bâc nho, hiêu qua co thê đôt phat môt bâc lơn cung co thê.

Viêc nay cung la thư ma hang nghin năm qua đan ông trong phai đanh nhau vơ đâu đê tranh gianh. Ngưu Ly noi, hai ngươi băt đâu bam vach tương.

Bơi vi, hang đêu ơ bên trên, cach măt đât chưng 50 đên 60m. Ma không co câu thang, tât ca đêu leo lên như vân đông viên leo nui dung tay bam lây tang đa.

Co le đây la cac lao tô tông phai Lao Sơn muôn ren luyên đê tư rôi.

- Cai nay cung luyên sưc tay cua moi ngươi, ngay nao cung đi lên đi xuông mây lân, cung giông như luyên công rôi. Luyên lưc tay.

Đương nhiên, quen rôi thi dê dang lên xuông. Nhưng tiên bôi cao thu trong phai, chi cân nhe chân hơi đăt lên vach đa co thê dê dang lên xuông rôi. Ngưu Ly noi, đi như thăn lăng, tư tư mây cai đa lên trên.

Y hơi co ve đăc chi quay đâu nhin lai, măt lai co chut hơi đo bơi vi Diệp Phàm ngươi ta đa đưng trên sân rôi.

- Khinh công cua sư đê thât đung la không phai dung đê trưng cho đep, lơi hai. Ngưu Ly thơ dai.

Diệp Phàm phat hiên ơ vach đa lôi ra bên ngoai co môt cai cưa lơn. Cưa đươc đuc băng đông, trên đo co khăc manh thu va vât tô tư xưa.

Nơi nay co le la chinh điên rôi.

Đây mơi thât sư la phai Lao Sơn.

Tuy nhiên, hiên giơ cung không thê nao lac quan. Nghe noi co thê ơ đây cung không vươt qua 100 ngươi.

Ma trong 100 ngươi nay con co hai mươi ngươi hang năm đêu ơ ngoai, co viêc buôn ban. Phai Lao Sơn la phai lơn như vây, trong xa hôi hiên đai nêu chi trông vao tiên nhang thì đã sớm đổ rồi. Cho nên, trong phái còn mở công ty.

Dưới vách nhân khẩu thường ở có sáu bảy mươi người.

- Gọi đệ tử của Phí sư bá vào. Lúc này bên trong đột nhiên truyền ra một giọng nói. Diệp Phàm đi đến bên trong nhìn, phát hiện đại điện này thật đúng là giống ký hiệu kia.

Bên trong là một bộ bàn ghế gỗ rất cũ kỹ rồi. Trên tường sau lưng là những bức điêu khác thần tượng tu hành.

Đảo mắt, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, bởi vì có những phiến đá điêu khắc là làm bằng tay chứ không phải là dùng đao.

Công chỉ này, Diệp Phàm nhìn lập tức liền ngây người ở cửa, hai mắt nhìn chằm chằm phiến đá điêu khắc kia.

Phiến đá điêu khắc kia hình như đột nhiên toát ra ngàn vạn đầu ngón tay. Những ngón tay này còn rất linh động, ra vẻ đang hoạt động.

Đây chẳng lẽ là một loại chỉ công.

Sao lại phức tạp, khó hiểu như vậy.

Diệp Phàm ngơ ngác nhìn phiến đá điêu khắc quên hết mọi thứ

- Sư đệ, cậu ngẩn ngơ cái gì đó, còn không bái kiến chưởng môn Thiết Tâm? Ngưu Ly nóng nảy kéo góc áo Diệp Phàm.

Diệp Phàm không ngờ giơ ngón tay ra một chút, một cỗ lực mạnh mẽ truyền ra ngoài, giống như một mũi tên nhọn, Ngưu Ly bị đẩy ra xa hơn mười thước.

Xoẹt một tiếng Ngưu Ly lập tức toát mồ hôi lạnh. Bởi vì, Diệp Phàm lại giơ tay về đây, may mắn Chưởng môn Thiết Tâm giật y một phen.

Nếu không, có lẽ xuyên qua người rồi. Bởi vì, lực đạn ở tay kia đập vào vách tường cách xa ba mươi mét.

- Sư đệ, cậu muốn giết tôi có phải không? Ngưu Ly tức giận hét lên.

Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không tỉnh dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức phù điêu kia, ngón tay múa cuồng loạn trên không trung, cả người cũng chuyển động theo.

- Kỳ cục, đuổi hắn ra.

Chưởng môn Thiết Tâm rất tức giận, nhìn về mấy đệ tử đứng bên nói.

- Từ đã sư thúc, hắn nói đến đưa tiền đấy. Ngưu Ly vội vàng nói.

- Đưa tiền? Chưởng môn Thiết Tâm trừng mắt nhìn Ngưu Ly.

- Đúng vậy, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho chưởng môn rồi. Hắn là đệ tử của sư bá, nghe nói nhà mở công ty, quyết định quyên tặng cho chúng ta mười triệu. Chi phiếu đều đã mang đến. Ngưu Ly vội vàng nói.

- Hừ, bảo hắn đừng múa may cuồng loạn nữa. Đây là đại điện của phái Lao Sơn núi chúng ta không phải là phòng khiêu vũ. Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng.

Tuy nhiên, Ngưu Ly không dám nhắc diệp phàm chỉ sợ người này ra chỉ tay thì thảm rồi.

Tuy nhiên, có một lão già ngồi không yên, đứng lên muốn kéo Diệp Phàm. Lúc này một tiếng thở dài vang lên nói - Không nên động vào hắn, các cậu, ôi

- Thái sư thúc. Thiết Tâm vội vàng nhìn lên không trung lạy lạy. Thái sư thúc quyền Thiên đạo trưởng là lão nhân già nhất phái Lao Sơn, nghe nói đã đến 110 tuổi rồi.

Bình thường rất khó nhìn thấy ông ta, dù Ngưu Ly lớn như vậy hình như cũng chưa từng thấy ông ấy.

Nghe nói Quyền Thiên đạo trưởng đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Đại Năng Giả đang bước vào trình tự rất cao. Nếu như có thể quá ít nhất có thể sống trên hai mươi năm.

Loading...
Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Trà Xanh Và Kiwi

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 34


Tân Đường Di Ngọc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 164


Cực Ác Phú Thiếu Gia

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 30


Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 19


Hệ Thảo VS Giáo Thảo

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 9