Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Cuộc Sống Nếu Mãi Như Lúc Ban Đầu Chương 12

Chương trước: Chương 11Người đời sau nói: Chu Thục Chân, tác gia Tống nữ, người Tiền Đường. Sống trong gia đình nhà quan, tương truyền vì bất mãn với hôn nhân, uất ức mà chết. Từ u oán trong lòng tích tụ thành tâm bệnh. Không tôn trọng lễ giáo nên sau khi chết không được phép về với đất , thơ từ còn lại đều bị đốt hết.
Loading...
Loading...