Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Mịch Tiên Lộ

Thể loại: Tiên Hiệp
Số chương: 1050
Cập nhật cuối: 2 tháng trước (27/02/2017)
Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ.

Truyện cùng thể loại

Huyền Giới Chi Môn

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 300


Kiếm Vũ Càn Khôn

Thể loại: Tiên Hiệp, Khoa Huyễn

Số chương: 19


Tinh Ngự

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 633


Uy Chấn Cương Tộc

Thể loại: Tiên Hiệp, Quân Sự

Số chương: 50


Đồ Đằng

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 90


Âm Dương Thần Thám

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Số chương: 29


Thế Giới Ngầm

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Số chương: 147


Cửu Đỉnh Ký

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 568


Vĩnh Hằng Chi Tâm

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 17


Tru Tiên 2

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 192