Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Mịch Tiên Lộ

Thể loại: Tiên Hiệp
Số chương: 1050
Cập nhật cuối: 4 tháng trước (27/02/2017)
Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ.

Truyện cùng thể loại

Chứng Hồn Đạo

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 160


Đại Thánh Truyện

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 133


Hành Trình Bất Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 75


Linh Sát

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Năng

Số chương: 145


Dị Thế Tà Quân

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 1280


Liên Hoa Bảo Giám

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 528


Băng Hỏa Ma Trù

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 258


Như Là Cố Nhân

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Số chương: 40


Ma Quỷ Lộ

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 99


Vạn Giới Vĩnh Tiên

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 419